• Home
  • Filozofia
  • „Uczyń nas otwartymi”. Studia z filozofii otwartości

Marek Szulakiewicz

„Uczyń nas otwartymi”. Studia z filozofii otwartości

Wysyłamy w ciągu 60 dni roboczych
(druk na żądanie)
ISBN:
978-83-231-4682-7
Publication year:
2021
Pages number:
518
Nr wydania:
pierwsze
Typ okładki:
miękka
Format:
128 x 195 mm
Publisher:
Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika
eISBN:
978-83-231-4683-4
DOI:
https://doi.org/10.12775/978-83-231-4683-4

42,00 zł

miękka

Marek Szulakiewicz

„Uczyń nas otwartymi”. Studia z filozofii otwartości

Kategoria produktu:

Wszystkie wielkie religie, ale też poważne filozofie i psychologie podkreślają, że największym złem, grzechem i błędem jest zamknięcie się w sobie i uznanie siebie za centrum istnienia. Człowiek, który to uczynił – pisał przed laty Erich Fromm – „czuje się bardzo pewny siebie, ponieważ nie obchodzi go to, jak się wokół niego rzeczy mają”. Wszelkie inne zło pochodzi z tego zamknięcia. Oznacza bowiem uznawanie separatyzmu, odizolowania i koniecznej obrony jako zasad, w których organizuje się życie jednostki, kultury, religii, społeczeństwa. Całe nasze istnienie staje się wtedy w jakiś sposób osaczone, zatopione, okrążone przez wrogów, którzy zagrażają swą bliskością i mocą. Zamiast otwarcia i uznawania otwartego kontekstu swego bytu, zaczyna się stawiać bariery, zasieki i wytyczać granice. Zamknięcia te dotyczą tak samo konkretnego człowieka, jak też kultur, społeczności, religii itp. Świat zamknięty sprawia pozory rzeczywistości jednorodnej i świata jedynego, z którego jednak nie ma wyjścia. Jak czarna dziura pochłania on wszystko i niczemu nie pozwala wyjść na zewnątrz. Otaczają nas wtedy mury i sami jesteśmy jednym z nich dla siebie i innych. W postawach tych wyraża się grzech przeciwko światłu, które mogłoby przyjść z zewnątrz; i znieruchomienie, jakby wszystko już się stało, spełniło, zrealizowało. Postawa takiego zamknięcia kłóci się jednak z metafizyczną zasadą istnienia, w której ujawnia się, że jest coś innego niż ja sam, i jest również to, co przekracza moje doświadczenie i istnienie. W swoim bycie jesteśmy wychyleni w przyszłość, skierowani ku temu, co jest ponad ludzkim istnieniem i jako tacy otwarci ku nowym jego możliwościom. W człowieku zakorzenione jest skierowanie ku nieskończoności i wcale nie jest on zamkniętą w sobie monadą. Stawanie się polega na kruszeniu tych murów i ograniczeń nie tylko dla siebie, lecz też dla nowej rzeczywistości.

Wstęp. Człowiek i sens / 9

Rozdział pierwszy
Konteksty otwartości / 49
1. Uwarunkowania / 55
2. Teoria i praktyka / 65
3. Burzyć granice? / 75
4. Orientacja w świecie / 87
5. Egoistyczne zamknięcie / 103
6. W stronę Innego / 114
7. Ku wartościom / 137

Rozdział drugi
Otwartość i filozofia / 151
1. Pomoc poezji / 163
2. Otwartość bytu / 184
3. Nasłuchiwanie i otwieranie / 203
4. Otwartość i prawda / 247

Rozdział trzeci
Religia i otwartość / 273
1. Wspólnota i religijny indywidualizm / 281
2. Metafizyczne zamknięcie / 288
3. Religia otwarta – religia zamknięta / 312
4. Dostrzec inne religie / 323
5. Otwarty świat i nieznany Bóg / 349

Rozdział czwarty
Otwartość w spotkaniu kultur / 385
1. Spotkanie z wielością / 392
2. Kłopoty z kulturą własną / 396
3. Kłopoty z kulturą obcą / 404
4. Twórcza różnorodność / 414
5. Otwarta tożsamość / 424
6. Cel spotkań z inną kulturą / 438
7. Od uniwersalizmu do pluriwersalizmu / 447

Zakończenie. „Uczyń nas otwartymi” / 461
Literatura cytowana / 473
Indeks nazwisk / 497
Summary / 503

No reviews

At the moment there is no reviews for this book. You can write your own!!!

Write review

Write your own review

Captcha

Produkty Powiązane

Show all

Inne produkty z tej kategorii

Newsletter

If you are interested in receiving news from Wydawnictwo Naukowe UMK, please subscribe to our newsletter.

Dodano do koszyka:

Lorem ipsum