• Home
  • Geografia
  • Biblioteka Polskiego Przeglądu Kartograficznego. Tom 4: Polskie piśmiennictwo kartograficzne 1968–2020

Zenon Kozieł (red.)

Biblioteka Polskiego Przeglądu Kartograficznego. Tom 4: Polskie piśmiennictwo kartograficzne 1968–2020

Nakład wyczerpany

ISBN:
978-83-231-4732-9
ISSN:
1899-1971
Publication year:
2021
Pages number:
608
Nr wydania:
pierwsze
Typ okładki:
miękka
Series:
Biblioteka Polskiego Przeglądu Kartograficznego
Publisher:
Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika
eISBN:
978-83-231-4733-6
DOI:
https://doi.org/10.12775/978-83-231-4733-6

72,00 zł

miękka

Zenon Kozieł (red.)

Biblioteka Polskiego Przeglądu Kartograficznego. Tom 4: Polskie piśmiennictwo kartograficzne 1968–2020

Kategoria produktu:

W literaturze z zakresu informacji naukowej poświęconej piśmiennictwu oraz bibliografiom, na temat znaczenia tego typu baz danych dla rozwoju jakiejkolwiek dyscypliny naukowej wspomina się rzadko, a de facto wcale, gdyż ich szczególna – faktograficzno-dokumentacyjna rola jest bezdyskusyjna.

Przedmowa (Zenon Kozieł) / 13
Bibliografia POLSKIEGO PIŚMIENNICTWA KARTOGRAFICZNEGO jako źródło wiedzy o kartografii i aktywności naukowej kartografów w Polsce (Beata Konopska) / 21

WYKAZY SKRÓTÓW
A. Skróty nazw instytucji / 41
B. Skróty tytułów czasopism i wydawnictw seryjnych / 42
C. Inne skróty / 53

Część I
Publikacje polskie zestawione w dziale Nowości Wydawnicze „Polskiego Przeglądu Kartograficznego” (1969–2015) oraz suplemencie w języku polskim „Polish Cartographical Review” (2016–2020), a także zamieszczone w nich artykuły i notatki
1. Historia kartografii, bibliografie, katalogi, personalia, piśmiennictwo, zbiory kartograficzne / 55
2. Kartografia matematyczna, podstawy geodezyjne, systemy nawigacyjne, GPS / 148
3. Zagadnienia ogólne, teoria i metodologia kartografii, kartograficzne metody prezentacji, redagowanie map, generalizacja kartograficzna / 168
4. Kartografia tematyczna oraz atlasowa, kartografia wszechobecna / 205
5. Kartografia szkolna i uniwersytecka, nauczanie kartografii i geoinformatyki, tyflokartografia / 266
6. Nazewnictwo geograficzne, toponomastyka / 275
7. Percepcja i użytkowanie map, kartograficzna oraz geomatyczna metoda wspomagania badań / 281
8. Teledetekcja i fotogrametria w kartografii / 308
9. Techniki wykonywania i reprodukcji map, kartografia komputerowa, internetowa i mobilna, numeryczne modele terenu, animacje kartograficzne, rzeczywistość rozszerzona i wirtualna / 340
10. Infrastruktura danych przestrzennych, systemy informacji przestrzennej / 375
11. „Mała kartografia”, kartografia globusowa i planetarna, mapy na kartkach i znaczkach pocztowych, flagach, herbach, pomnikach, monetach, etykietach zapałczanych, przedstawienia paramapowe / 440
12. Instytucje i organizacje kartograficzne, zagadnienia prawne, zawód kartografa / 443
13. Materiały ogólnopolskich konferencji, szkół, seminariów i innych konferencji
A. Ogólnopolskie konferencje kartograficzne / 466
B. Szkoły kartograficzne / 497
C. Inne konferencje i seminaria / 509
14. Specjalne zeszyty wydawnictw seryjnych, tomy the „Polish Cartography” oraz inne publikacje okolicznościowe / 514

INDEKSY OSOBOWE
A. Autorzy i redaktorzy publikacji / 527
B. Osoby w tytułach publikacji i ich wydzielonych częściach (bez patronów wyższych uczelni oraz autorów odwzorowań kartograficznych w ich nazwach) / 558

Część II
Recenzje publikacji kartograficznych zamieszczone w „Polskim Przeglądzie Kartograficznym” (1969–2015) oraz suplemencie „Polish Cartographical Review” (2016–2020)
1. Recenzje atlasów / 561
2. Recenzje map i planów / 572
3. Recenzje książek, czasopism i artykułów / 583

INDEKSY OSOBOWE
A. Autorzy recenzji / 596
B. Autorzy recenzowanych publikacji / 597
DODATEK
Artykuły i notatki w „Polskim Przeglądzie Kartograficznym” z lat 1923–1934
1. Artykuły / 601
2. Notatki / 605
INDEKSY OSOBOWE
A. Autorzy artykułów i notatek / 607
B. Osoby w tytułach publikacji / 607

No reviews

At the moment there is no reviews for this book. You can write your own!!!

Write review

Write your own review

Captcha

Newsletter

If you are interested in receiving news from Wydawnictwo Naukowe UMK, please subscribe to our newsletter.

Dodano do koszyka:

Lorem ipsum