Jurgen Appell, Daria Bugajewska, Piotr Kasprzak, Simon Reinwand

BV type spaces with applications

Wysyłamy w ciągu 5 dni roboczych
ISBN:
978-83-231-4699-5
ISSN:
2082-4335
Publication year:
2021
Pages number:
174
Typ okładki:
miękka
Series:
Lecture Notes in Nonlinear Analysis
Publisher:
Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika
DOI:
10.12775/978-83-231-4698-8

65,00 zł

miękka

Jurgen Appell, Daria Bugajewska, Piotr Kasprzak, Simon Reinwand

BV type spaces with applications

Kategoria produktu:

Celem tej monografii jest wprowadzenie czytelnika w teorię i zastosowania funkcji o ograniczonym wahaniu. W Rozdziale I Autorzy omawiają podstawowe własności przestrzeni funkcji o ograniczonym wahaniu różnych typów. Rozdział II poświecony jest pewnym klasom operatorów liniowych, w szczególności operatorom całkowym, działającym w takich przestrzeniach. Z kolei w Rozdziale III Autorzy omawiają dwie klasy operatorów nieliniowych, mianowicie operatory kompozycji oraz superpozycji. W Rozdziale IV Autorzy stosują teoretyczne wyniki, zawarte w dwóch poprzednich rozdziałach, do nieliniowych równań całkowych, ze szczególnym uwzględnieniem równania całkowego Hammersteina oraz Volterry-Hammersteina. Monografię kończy Rozdział V, w którym Autorzy omawiają pewne zagadnienia początkowe oraz zagadnienia brzegowe, wykorzystując ich związek z równaniami całkowymi Hammersteina oraz Volterry-Hammersteina.

No reviews

At the moment there is no reviews for this book. You can write your own!!!

Write review

Write your own review

Captcha
 • Jurgen Appell

  Jurgen Appell received his PhD degree from the Free University of Berlin, his habilitation degree from the University of Augsburg, Germany. He was a visiting professor for a longer stay in several countries, e.g., in the United States, in Russia, in Israel, and in Italy. In 1988 he obtained a tenure track position as professor at the Department of Mathematics of the University of Calabria, Italy, in 1989 he was appointed as a tenure track professor at the University of Wurzburg, Germany. 2019 he retired from that position. During his occupation in Italy and Germany, he had 10 PhD students. Jurgen Appell is the author of 6 books and about 150 original papers in international peer reviewed journals. He had, and continues to have, an active cooperation with colleagues from 25 countries.

  Show author's publications

 • Daria Bugajewska

  Polska matematyk, doktor habilitowana nauk matematycznych. Specjalizuje się w równaniach różniczkowych i całkowych oraz analizie nieliniowej. Pracuje obecnie jako profesor uczelni na Wydziale Matematyki i Informatyki Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Studia z matematyki ukończyła na UAM w 1995 (pracę magisterską pt. Twierdzenie o funkcji uwikłanej i jego zastosowania przygotowała pod kierunkiem prof. Stanisława Szufli). W latach 1995–1999 odbyła studia doktoranckie na WMI UAM. Stopień naukowy doktora uzyskała w 1999 roku na podstawie rozprawy pt. Topologiczne własności zbiorów rozwiązań pewnych zagadnień dla równań różniczkowych, przygotowanej również pod kierunkiem prof. S. Szufli. Habilitowała się w 2019 roku na podstawie osiągnięcia naukowego pt. Nielinowe operatory superpozycji oraz nieliniowe równania całkowe w przestrzeniach funkcji o ograniczonej wariacji różnych typów. Obecnie pracuje w Zakładzie Analizy Nieliniowej i Topologii Stosowanej WMiI UAM. Od roku 2020 pełni funkcję Wiceprezesa Oddziału Poznańskiego Polskiego Towarzystwa Matematycznego. Jest redaktor pomocniczą czasopism Global Journal of Pure and Applied Mathematics, International Journal of Management Science and Engineering Management oraz Pacific-Asian Journal of Mathematics. Artykuły publikowała w takich czasopismach jak m.in.: Discrete and Continuous Dynamical Systems, Journal of Integral Equations and Applications, Journal of Mathematical Analysis and Applications, Mathematische Nachrichten oraz Nonlinear Analysis Theory, Methods and Applications.

 • Piotr Kasprzak

  Zatrudnienie: adiunkt - Wydział Matematyki i Informatyki, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznananiu - od 1.10.2012 do chwili obecnej. Edukacja: magister matematyki - Wydział Matematyki i Informatyki, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznananiu, 16.05.2008; doktor nauk matematycznych w dziedzinie matematyki - Wydział Matematyki i Informatyki, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznananiu, 25.05.2012, praca: Twierdzenia o punktach stałych pewnych klas operatorów nieliniowych wraz z ich zastosowaniami.

 • Simon Reinwand

  Show author's publications

Newsletter

If you are interested in receiving news from Wydawnictwo Naukowe UMK, please subscribe to our newsletter.

Dodano do koszyka:

Lorem ipsum