• Home
  • Dzieje Studium Rolniczego i Wydziału Rolniczego Uniwersytetu Stefana Batorego w Wilnie (1923–1939)

Józef Szudy

Dzieje Studium Rolniczego i Wydziału Rolniczego Uniwersytetu Stefana Batorego w Wilnie (1923–1939)

Wysyłamy w ciągu 5 dni roboczych
ISBN:
978-83-231-4877-7
Publication year:
2022
Pages number:
288
Nr wydania:
pierwsze
Typ okładki:
miękka
Format:
158 x 228 mm
Publisher:
Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika
eISBN:
978-83-231-4878-4
DOI:
https://doi.org/10.12775/978-83-231-4878-4

42,00 zł

miękka

Józef Szudy

Dzieje Studium Rolniczego i Wydziału Rolniczego Uniwersytetu Stefana Batorego w Wilnie (1923–1939)

Lektura prezentowanego tomu uzmysławia ogromne kłopoty, jakie napotykał wileński ośrodek nauk rolniczych, który na początku swego istnienia – w warunkach ówczesnego światowego kryzysu ekonomicznego – nieustannie borykał się z trudnościami kadrowymi, aparaturowymi i lokalowymi. Z perspektywy minionych 100 lat należy z podziwem odnotować solidarność całego środowiska uniwersyteckiego w Wilnie, w szczególności Wydziału Matematyczno-Przyrodniczego, które w obliczu biurokratycznych prób zlikwidowania Studium Rolniczego nie dopuściło do tego, demonstrując heroiczną postawę wobec decydentów. Podejmowane przez 15 lat wysiłki w celu przekształcenia Studium Rolniczego w Wydział Rolniczy USB zakończyły się sukcesem dopiero na początku 1938 roku. Wybuch drugiej wojny światowej doprowadził do likwidacji zarówno tego – tworzonego z wielkim heroizmem – Wydziału, jak i całego Uniwersytetu Stefana Batorego.

prof. dr hab. Włodzimierz Jaskólski

Przedmowa / 9
Słowo wstępne / 13
Prolog / 15
Pradzieje i tradycje / 21
Powstanie Studium Rolniczego USB / 35
Początek nauczania / 49
Poważny kryzys / 66
Powolne wychodzenie z kryzysu / 80
Normalizacja w Studium Rolniczym / 87
Pierwsze publikacje i dyplomy inżynierskie, drugi doktorat / 96
Uchwalenie Regulaminu Studiów i Egzaminów w Studium Rolniczym / 115
Prawie pełna stabilizacja Studium Rolniczego / 124
Studium Rolnicze zacieśnia współpracę z Kresami Północno-Wschodnimi / 148
W kierunku Wydziału Rolniczego / 164
Powstaje Wydział Rolniczy USB / 174
Pierwszy rok akademicki w historii Wydziału Rolniczego USB / 185
Ostatni (przerwany) rok akademicki 1939/1940 / 194
Epilog / 204
Dziedzictwo kulturowe Studium Rolniczego i Wydziału Rolniczego USB / 208

Aneks 1. Bibliografia pracowników Studium i Wydziału Rolniczego USB / 217
Aneks 2. Biogramy / 227
Aneks 3. Okładka broszury Projekt Regulaminu Studiów i Egzaminów na
Studium Rolniczym USB. Odbitka z „Tygodnika Rolniczego” (1932) / 255
Aneks 4. Czesław Jankowski, Fundacja Żemłosławska w województwie wileńskim, Wilno 1926 / 256
Aneks 5. Spis wykładów na Wydziale Rolniczym USB w roku akademickim 1938/1939 / 273
Indeks osób / 281

No reviews

At the moment there is no reviews for this book. You can write your own!!!

Write review

Write your own review

Captcha

Newsletter

If you are interested in receiving news from Wydawnictwo Naukowe UMK, please subscribe to our newsletter.

Dodano do koszyka:

Lorem ipsum