Marcin Jaworski, Joanna Cieślikowska (red.)

Świat z perspektywy sztuki, sztuka w perspektywie świata. #Rysunek. Tom 4

Wysyłamy w ciągu 30 dni roboczych
(druk na żądanie)
ISBN:
978-83-231-4483-0
Publication year:
2022
Pages number:
326
Nr wydania:
pierwsze
Typ okładki:
miękka
Format:
158 x 228 mm
Series:
Świat z perspektywy sztuki, sztuka w perspektywie świata
Publisher:
Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika
eISBN:
978-83-231-4779-4
DOI:
https://doi.org/10.12775/978-83-231-4779-4

74,00 zł

miękka

Marcin Jaworski, Joanna Cieślikowska (red.)

Świat z perspektywy sztuki, sztuka w perspektywie świata. #Rysunek. Tom 4

Kategoria produktu:

Monografia naukowa Świat z perspektywy sztuki, sztuka w perspektywie świata #Rysunek to czwarty tom serii wydawniczej Wydziału Sztuk Pięknych UMK w Toruniu. Zarówno poprzednie tomy, jak i ten obecny mają na celu stworzenie dogodnej przestrzeni dla twórczej wymiany poglądów, opinii i prezentacji wiedzy na temat szeroko rozumianej kultury, sztuki i edukacji przez przedstawicieli środowisk naukowych, artystycznych i edukacyjnych. To, co wyróżnia ten tom, to wątek przewodni, którym stała się problematyka szeroko rozumianego rysunku. Na ten temat wypowiedzieli się przedstawiciele odmiennych dyscyplin naukowych i dziedzin sztuki, a także autorzy, którzy swobodnie poruszali się na ich pograniczach. Poza tym głos zabrali badacze z różnych pokoleń – tacy, którzy w artykułach dzielili się swoimi wieloletnimi doświadczeniami artystycznymi, naukowymi lub edukacyjnymi, jak również młodzi naukowcy, artyści i nauczyciele, którzy dopiero poszukują swoich ścieżek artystycznych i badawczych.

Prezentowane w tomie rozdziały oscylują wokół trzech zasadniczych obszarów tematycznych, tworzących zarazem trzy części monografii. Pierwsza część – Rysunek w perspektywie praktyki artystycznej – dotyczy twórczości rysunkowej wybranych artystów. Druga – Rysunek w perspektywie sztuki i biografii twórczej – zawiera refleksje artystów, teoretyków sztuki oraz pedagogów na temat miejsca rysunku jako doświadczenia artystycznego i biograficznego. Trzecia zaś część – Rysunek w perspektywie edukacji – to głos teoretyków i praktyków edukacji artystycznej.

MARCIN JAWORSKI
Wprowadzenie / 7

Część I
RYSUNEK W PERSPEKTYWIE PRAKTYKI ARTYSTYCZNEJ

ANNA BOGUSZEWSKA
Artur Gołębiowski – absolwent pracowni Janusza Stannego / 21

MARCIN JAWORSKI
Od separacji do części wspólnej. Człowiek i zwierzę w twórczości rysunkowej Ewy Bińczyk / 37

MARCIN JAWORSKI
Humor narysowany. Ludyczny potencjał wybranych komiksów humorystycznych okresu PRL-u / 77

AGATA POLNY
Rysunek w pejzażu / 115

Część II
RYSUNEK W PERSPEKTYWIE SZTUKI I BIOGRAFII TWÓRCZEJ

JANINA FLORCZYKIEWICZ, EUGENIUSZ JÓZEFOWSKI
Intertekstualność prac wizualnych – od zapisu rysunkowego do transformacji znaczeń (na przykładzie realizacji artystycznych Eugeniusza Józefowskiego) / 137

WITOLD POCHYLSKI
Praktyka rysunkowa – pytając o notatnik portretowy / 157

AGATA JÓŹWIAK
O postawach artystów wobec natury. W poszukiwaniu źródeł i przyszłości / 175

MARTYNA RZEPECKA
Rysowałam(-łem) – Rysuję – Będę rysowała(-ał). Rysowałyśmy(-liśmy) – Rysujemy – Będziemy rysowały(-li) / 195

Część III
RYSUNEK W PERSPEKTYWIE EDUKACJI

BERNADETA DIDKOWSKA
Wykorzystanie teorii Heinricha Wölfflina we współczesnym kształceniu wizualnym / 221

BARBARA SIOMKAJŁO, DOROTA ŁUCZEWSKA
Rola rysunku w kształceniu studentów architektury w dobie narzędzi komputerowych / 239

DOMINIKA ŁOWKAJTIS
Intuicyjna metoda nauczania rysunku a rozwój postawy twórczej i samowiedzy estetycznej dziecka w okresie ideoplastyki / 265

SEBASTIAN HUCZYŃSKI
„Rysunek jako diagram życia” – wstęp do rozważań na temat poszukiwania inspiracji w nauczaniu rysunku w plastycznych szkołach średnich / 291

ANETA MECHI
Dialog rysunkowy jako narzędzie komunikacji i ekspresji w procesie włączania społecznego uczniów alofonów w aktywne życie klasy / 305

Noty o autorach / 321

No reviews

At the moment there is no reviews for this book. You can write your own!!!

Write review

Write your own review

Captcha

Newsletter

If you are interested in receiving news from Wydawnictwo Naukowe UMK, please subscribe to our newsletter.

Dodano do koszyka:

Lorem ipsum