Piotr Roszak, Enrique Alarcón (red.)

Tomasz z Akwinu. Wykład Drugiego Listu do Tymoteusza

ISBN:
978-83-231-4982-8
Publication year:
2022
Pages number:
264
Nr wydania:
pierwsze
Typ okładki:
miękka
Format:
158 x 228 mm
Series:
Scholastica Thorunensia
Publisher:
Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika
eISBN:
978-83-231-4984-2
DOI:
https://doi.org/10.12775/978-83-231-4984-2

miękka

Piotr Roszak, Enrique Alarcón (red.)

Tomasz z Akwinu. Wykład Drugiego Listu do Tymoteusza

Kategoria produktu:

Edycja – Piotr Roszak, Enrique Alarcón

Przekład i opracowanie naukowe – Marcin Jan Janecki

Wprowadzenie – Gilbert Dahan

Wykład Drugiego Listu do Tymoteusza Tomasza z Akwinu, ważne świadectwo egzegezy biblijnej epoki średniowiecznej i jej tradycji komentatorskiej, po raz pierwszy ukazuje się w tłumaczeniu na język polski na rok przed osiemsetną rocznicą urodzin jego Autora. Wraz z innymi komentarzami biblijnymi modyfikuje on znacząco obraz Akwinaty, który wymalował się w świadomości wielu na podstawie najbardziej znanych jego pism teologicznych i filozoficznych. W dużej mierze jest to obraz niepełny. Tomasz bowiem to nie tylko subtelny filozof, mistrz spekulacji teologicznej i budowniczy gmachu doktryny chrześcijańskiej wspartej twórczą recepcją myśli Arystotelesa. To także, a może przede wszystkim, nieznużony czytelnik i wytrawny znawca Biblii. Jej wyjaśnianiu nie szczędził zaangażowania i energii, poświęcając temu zadaniu długie lata swej kariery uniwersyteckiej. Do tego celu zaprzągł wszystkie zasoby swej nieprzeciętnej inteligencji oraz zdobycze swej dogłębnej erudycji i wszechstronnej kultury. Każdy jego komentarz biblijny pokazuje dobitnie, że Tomasz nie prowadził dwóch paralelnych, odrębnych lektur rzeczywistości – jednej racjonalnej i przyrodzonej, a drugiej nadprzyrodzonej i biblijnej – ale w harmonijnej synergii źródeł narzędzi poznania podjął próbę jej możliwie najpełniejszego odczytania i interpretacji.

Marcin Jan Janecki

Gilbert Dahan, Wprowadzenie: Tomasz z Akwinu egzegeta Listów pasterskich i Listu do Filemona / 9

Enrique Alarcón, Mapa statystyczna podobieństw między terminami w Super Secundam Epistolam B. Pauli ad Timotheum opracowana metodą Data Mining /61

Marcin Jan Janecki, Kilka uwag do przekładu / 67

Wykaz skrótów / 75

Tomasz z Akwinu
WYKŁAD DRUGIEGO LISTU DO TYMOTEUSZA /SUPER SECUNDAM EPISTOLAM B. PAULI AD TIMOTHEUM LECTURA / 81

Bibliografia / 231
Indeks rękopisów / 251
Indeks cytacji biblijnych / 253
Indeks osobowy / 259

No reviews

At the moment there is no reviews for this book. You can write your own!!!

Write review

Write your own review

Captcha

Produkty Powiązane

Show all

Inne produkty z tej kategorii

Newsletter

If you are interested in receiving news from Wydawnictwo Naukowe UMK, please subscribe to our newsletter.

Dodano do koszyka:

Lorem ipsum