Piotr Roszak, Enrique Alarcón (red.)

Tomasz z Akwinu. Wykład Pierwszego Listu do Koryntian

ISBN:
978-83-231-4996-5
Publication year:
2022
Pages number:
1054
Nr wydania:
pierwsze
Typ okładki:
miękka
Format:
158 x 228 mm
Series:
Scholastica Thorunensia
Publisher:
Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika
eISBN:
978-83-231-4997-2
DOI:
https://doi.org/10.12775/978-83-231-4997-2

miękka

Piotr Roszak, Enrique Alarcón (red.)

Tomasz z Akwinu. Wykład Pierwszego Listu do Koryntian

Kategoria produktu:

Edycja – Piotr Roszak, Enrique Alarcón

Redakcja – Jagoda Marszałek, Marcin Jan Janecki

Przekład – Jagoda Marszałek

Wprowadzenie – Gilbert Dahan

Wykład Pierwszego Listu do Koryntian stanowi cząstkę większego dzieła św. Tomasza, mianowicie zbioru komentarzy do Listów Pawłowych. Podobnie jak w przypadku pozostałych tekstów z tej kolekcji, nieznany jest dokładny czas i miejsce jego powstania. Tradycyjnie przyjmowano tezę o dwukrotnym komentowaniu tychże listów: w latach 1259–1265 (w trakcie pobytu Tomasza w Orvieto i Rzymie) oraz w latach 1270–1272 (w Neapolu i Paryżu). Część współczesnych badaczy odrzuca jednak ten pogląd. Jednym z nich jest Robert Wielockx, który za miejsce powstania komentarzy obiera Neapol. […]

Nieco więcej można powiedzieć o autorstwie Wykładu. Jego początek, obejmujący rozdziały 1–7,10a, przypisuje się ręce samego Tomasza. Rozdziały od 11 do 16 dotarły do nas w postaci reportatio spisanego przez jego ucznia, Reginalda z Piperno, podobnie jak w przypadku innych komentarzy do tego zbioru. Niestety nie zachowały się rozdziały środkowe, obejmujące fragment od 7,10b do rozdziału 10. włącznie. W późniejszym okresie zostały one jednak uzupełnione komentarzem (postyllą) dominikanina Piotra z Tarantazji (późniejszego papieża Innocentego V). Nasza edycja kontynuuje tę tradycję. […]

Zarówno budowa Wykładu, jak i jego język mogą stanowić przeszkodę dla Czytelnika nieobeznanego z metodą średniowiecznych komentatorów Pisma Świętego. Jest ona jednak tylko pozorna – w miarę czytania okazuje się, że to właśnie sztywna struktura pozwala spiąć w ramy niezwykle obszerną materię komentarza i nadać jej rytm, dzięki któremu łatwiej nam odkryć głębię myśli św. Tomasza.

Jagoda Marszałek, Słowo od tłumacza (fragm.)

Gilbert Dahan, Wprowadzenie. Tomasz z Akwinu komentator Pierwszego Listu do Koryntian / 7

Enrique Alarcón, Uwaga o obliczeniowej analizie pokrewieństwa metodą Data Mining w Super Primam Epistolam B. Pauli ad Corinthios lectura/ 67

Jagoda Marszałek, Słowo od tłumacza / 69

Jagoda Marszałek, Uwagi edytorskie / 73

Tomasz z Akwinu
WYKŁAD PIERWSZEGO LISTU DO KORYNTIAN / SUPER I EPISTOLAM B. PAULI AD CORINTHIOS LECTURA / 75

Bibliografia / 1033
Indeks cytacji biblijnych / 1035
Indeks dzieł cytowanych przez Tomasza / 1053

No reviews

At the moment there is no reviews for this book. You can write your own!!!

Write review

Write your own review

Captcha

Newsletter

If you are interested in receiving news from Wydawnictwo Naukowe UMK, please subscribe to our newsletter.

Dodano do koszyka:

Lorem ipsum