Michał Kwiatkowski, Łukasz Karbowiński

Leksykon polityki rowerowej

Wysyłamy w ciągu 30 dni roboczych
(druk na żądanie)
ISBN:
978-83-231-5015-2
Publication year:
2023
Pages number:
324
Nr wydania:
pierwsze
Typ okładki:
miękka
Format:
158 x 228 mm
Publisher:
Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika
eISBN:
978-83-231-5016-9
DOI:
https://doi.org/10.12775/978-83-231-5016-9

52,00 zł

miękka

Michał Kwiatkowski, Łukasz Karbowiński

Leksykon polityki rowerowej

Kategoria produktu:

Opracowanie stanowi zbiór ponad 100 haseł związanych tematycznie z polityką rowerową miast, opisanych w syntetycznej, charakterystycznej dla leksykonu formie. Autorzy poruszają zagadnienia z zakresu polityki rowerowej w wymiarze miękkim i twardym, dokonując przeglądu zarówno istniejących koncepcji naukowych, problemów badawczych, jak i rozwiązań technicznych i technologicznych dotyczących ruchu i transportu rowerowego.

W pracy usystematyzowano pojęcia i definicje obejmujące zagadnienia związane m.in. z infrastrukturą rowerową, promocją ruchu rowerowego, aktywizmem rowerowym. Opisy poszczególnych haseł stworzono w oparciu o wiedzę i doświadczenia autorów pracy oraz przegląd dostępnej literatury naukowej, literatury technicznej, dokumentów i wytycznych planistycznych oraz przepisów prawa. Praca wzbogacona została także o dokumentację fotograficzną, zrealizowaną podczas prac terenowych w miastach Polski i Europy.

Słowo wstępne Prezydenta Miasta Rybnika / 9
Słowo wstępne Dziekana Wydziału Nauk o Ziemi i Gospodarki Przestrzennej UMK / 11
Od autorów / 13

Aktywista rowerowy (biketivist) / 19
Bezkolizyjny przejazd rowerowy / 21
„Biała księga transportu Unii Europejskiej” (2011) / 22
Biały rower (ghost bike) / 23
Bike and ride / 24
Boks rowerowy / 27
BYPAD (Bicycle Policy Audit) / 28
Centrum edukacji transportowej / 30
Chodnik z dopuszczonym ruchem rowerów / 32
Dostępność rowerowa (bikeability) / 33
Droga dla pieszych i rowerzystów – tzw. ciąg pieszo-rowerowy / 41
Droga dla rowerów / 43
Droga dla rowerów – nadrzeczna / 47
Droga dla rowerów – podwieszana / 51
Droga dla rowerów – pokolejowa / 52
Droga dla rowerów – świecąca / 54
Drogi dla rowerów – nawierzchnie / 56
Drogi dla rowerów covidowe (Covid lanes) / 63
Dzień bez Samochodu/ 64
Edukacja rowerowa / 66
Hulajnoga elektryczna / 68
Infrastruktura rowerowa / 72
Infrastruktura rowerowa – niewidzialna / 74
Kampania rowerowa / 75
Karta rowerowa / 77
Komunikacja przyjazna rowerzystom / 79
Koncepcja rozwoju sieci tras rowerowych / 81
Kontrapas rowerowy / 82
Kontraruch rowerowy / 84
Kryteria tworzenia dróg dla rowerów według CROW / 86
Kuchnia rowerowa (bike kitchen) / 89
Licznik rowerowy / 90
Ludzka infrastruktura rowerowa (human cycling infrastructure) / 91
Łącznik rowerowy / 92
MAMIL / 99
Miasteczko ruchu drogowego/rowerowego / 101
Miasto 15-minutowe / 103
Mobility as a Service (MaaS) / 105
Mobilność aktywna / 106
MOR – Miejsce Obsługi Rowerzystów / 107
Międzynarodowy Dzień Dojazdu do Pracy Rowerem / 108
Międzynarodowy Dzień Dojazdu do Pracy Rowerem Zimą / 109
Objazd dla rowerzystów / 110
Oficer rowerowy – koordynator rowerowy (cycling officer) / 111
Organizacja ruchu / 114
Oznakowanie drogowe / 117
Parklet / 118
Pas ruchu dla rowerów / 121
Plan zrównoważonej mobilności miejskiej (SUMP – Sustainable Urban Mobility Plan) / 123
Podpórka rowerowa / 125
Polityka rowerowa / 126
Progi zwalniające przyjazne rowerzystom / 135
Promień skrętu rowerem – promień łuku drogi dla rowerów / 136
Prototypowanie ulicy / 137
Przejazd dla rowerzystów / 138
Przestrzeń współdzielona (shared space) / 140
Pumptrack / 141
Rampa rowerowa – tzw. rynna / 144
Rondo holenderskie / 145
Rower / 146
Rowerowa masa krytyczna / 149
Rowerowa organizacja pozarządowa / 150
Rowerowe mydlenie (bikewashing) / 152
Rowerownia / 153
Samoobsługowa stacja naprawy rowerów / 161
Sierżant rowerowy (oznakowanie poziome P-27) / 162
Singletrack / 163
Sprzeciw rowerowy (bikelash) / 164
Standardy projektowe i wykonawcze infrastruktury rowerowej / 166
Stojak rowerowy / 168
Strategia rozwoju ruchu rowerowego / 170
Strefa uspokojonego ruchu / 173
Strefa zamieszkania / 175
Sygnalizator rowerowy / 177
System roweru publicznego (BSS – bicycle sharing system) / 178
System roweru publicznego – generacje (BSS generations) / 188
System roweru publicznego – równoważenie systemu (BSS rebalancing) / 193
Szlak rowerowy / 195
Szykana drogowa / 196
Śluza dla rowerów / 197
Teleport rowerowy / 205
Tor umiejętności rowerowych / 206
Transport multimodalny / 208
Transport pierwszej i ostatniej mili / 208
Trasa rowerowa / 210
Turystyka rowerowa / 210
Typologia rowerzystów / 213
Ulica rowerowa (cycling boulevard) / 216
Urządzenia BRD / 216
UTO – urządzenia transportu osobistego / 218
UWR – urządzenia wspomagające ruch / 220
Velostrada/rowerostrada / 222
Węzeł przesiadkowy / 224
Woonerf / 225
Wskaźnik kopenhagizacji (Copenhagenize Index) / 227
Współczynnik wydłużenia trasy i współczynnik opóźnienia trasy / 228
Wykluczenie z transportu rowerowego / 230
Wyniesione skrzyżowanie / 233
Zabezpieczenie – zapięcie rowerowe / 235
Zarządca drogi / 236
„Zielona księga mobilności miejskiej Unii Europejskiej” (2007) / 238
Zimowe i letnie utrzymanie dróg dla rowerów / 239
Zrównoważony transport / 241

Bibliografia / 251
Spis tabel / 319
Spis fotografii / 319

No reviews

At the moment there is no reviews for this book. You can write your own!!!

Write review

Write your own review

Captcha
  • Michał Kwiatkowski

    Pracownik Katedry Studiów Miejskich i Rozwoju Regionalnego Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu oraz Rybnickich Służb Komunalnych. Doktor nauk społecznych w dyscyplinie geografia społeczno-ekonomiczna i gospodarka przestrzenna. Autor publikacji naukowych i opracowań strategicznych z zakresu polityki rowerowej. W pracy naukowej koncentruje się na społecznych i przestrzennych aspektach ruchu rowerowego.

    Show author's publications

  • Łukasz Karbowiński

    Koordynator (oficer) rowerowy Rybnika. Zastępca Kierownika Działu Utrzymania Dróg w Rybnickich Służbach Komunalnych. Autor publikacji naukowych i opracowań strategicznych dotyczących polityki rowerowej. Absolwent Wyższej Szkoły Zarządzania Ochroną Pracy w Katowicach. Specjalizuje się w tematyce budowy, eksploatacji i utrzymania pasa drogowego.

    Show author's publications

Produkty Powiązane

Show all

Inne produkty z tej kategorii

Newsletter

If you are interested in receiving news from Wydawnictwo Naukowe UMK, please subscribe to our newsletter.

Dodano do koszyka:

Lorem ipsum