Danuta Dziawgo, Ewa Makowska (red.)

Historia – Teoria – Praktyka – Wyzwania rachunkowości

Wysyłamy w ciągu 5 dni roboczych
ISBN:
978-83-231-5197-5
Publication year:
2023
Pages number:
380
Nr wydania:
pierwsze
Typ okładki:
miękka
Format:
158 x 228 mm
Publisher:
Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika
eISBN:
978-83-231-5198-2
DOI:
https://doi.org/10.12775/978-83-231-5198-2

41,60 zł

miękka

Danuta Dziawgo, Ewa Makowska (red.)

Historia – Teoria – Praktyka – Wyzwania rachunkowości

Kategoria produktu:

Tom zawiera 17 artykułów o szerokim spektrum tematycznym: od historii rachunkowości poprzez prezentację wybranych zagadnień z zakresu raportowania i zrównoważonego rozwoju. Autorami ich są pracownicy katedr rachunkowości kilkunastu polskich uczelni wyższych. Przedstawione w monografii wyniki badań stanowią jedynie fragment opracowań problemów badawczych, jakie nurtują środowisko naukowe w ostatnich latach. Poruszana tematyka obejmuje również bieżące kwestie życia gospodarczego, na które rachunkowość także musi reagować.

Wstęp / 9

CZĘŚĆ I
HISTORIA RACHUNKOWOŚCI
Małgorzata Mierzejewska, Polityka podatkowa II Rzeczypospolitej – wyzwania pierwszych lat niepodległości / 13
Ewa Makowska, Świadectwo przemysłowe jako podstawa wymiaru podatku przemysłowego w dwudziestoleciu międzywojennym w Polsce na przykładzie Browaru Kuntersztyn w Grudziądzu / 25

CZĘŚĆ II
TEORIA RACHUNKOWOŚCI
Anna Karmańska, Kreowanie wartości w kontekście teorii reifikacji i praktyki sprawozdawczej / 49
Barbara Kawa, Sformułowania ,,Zysk (strata) brutto”, ,,Zysk (strata) netto” oraz ,,Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)” w rachunku zysków i strat sporządzonym według krajowych regulacji prawnych – propozycje zmian / 85

CZĘŚĆ III
PRAKTYKA RACHUNKOWOŚCI
Monika Pietkiewicz, Raporty niefinansowe jako źródło informacji o realizacji celów zrównoważonego rozwoju przedsiębiorstw w Polsce / 107
Ewa Hellich, Monitorowanie kosztów usług publicznych w gospodarce zrównoważonego rozwoju / 125
Mariusz Karwowski, Zuzanna Świerc, Wioletta Baran, Model biznesu w sprawozdaniach podmiotów leczniczych w okresie pandemii COVID-19 / 141
Katarzyna Bareja, Aktywa niematerialne zidentyfikowane w transakcjach fuzji i przejęć – zakres ujmowania w sprawozdaniu finansowym sporządzonym według zasad rachunkowości zamieszczonych w standardach międzynarodowych – historia i perspektywa zmian / 167
Piotr Prewysz-Kwinto, Wynik netto i wynik całkowity a pandemia COVID-19 – na przykładzie podmiotów notowanych na GPW w Warszawie / 187
Krzysztof Mataczyna, Praktyki sprawozdawcze spółek produkujących leki notowanych na GPW w Warszawie w latach 2016–2020 w zakresie ujawniania informacji o kapitale strukturalnym / 207
Ewa Makowska, Bożena Kołosowska, Joanna Górka, Aleksandra Banaszkiewicz, Wykorzystanie wskaźników finansowych do oceny strategii finansowania działalności stosowanych przez spółki rodzinne i nierodzinne notowane na Giełdzie Papierów Wartościowych w okresie kryzysu gospodarczego w latach 2007–2009 / 229

CZĘŚĆ IV
WYZWANIA RACHUNKOWOŚCI
Renata Burchart, Organizacja rachunkowości w chmurze – korzyści i zagrożenia / 245
Katarzyna Kobiela-Pionnier, Raportowanie ESG – problemy, koszty i korzyści / 261
Magdalena Giedroyć, Pandemia koronawirusa determinantą zmian kształcenia rachunkowości? / 281
Anna Kłopotek, Ryzyka w obszarze polityki rachunkowości w jednostkach sektora finansów publicznych / 295
Wojciech A. Nowak, Intelektualne determinanty sprawozdawczości zintegrowanej jako kontekstu sprawozdawczości finansowej / 307

VARIA
Małgorzata Czerny, Kekeluargaan jako norma kulturowa a postawy etyczne i profesjonalizm indonezyjskich księgowych i audytorów / 331

Literatura / 351
Spis schematów / 375
Spis wykresów / 376
Spis rycin / 376
Spis tabel / 377

No reviews

At the moment there is no reviews for this book. You can write your own!!!

Write review

Write your own review

Captcha

Newsletter

If you are interested in receiving news from Wydawnictwo Naukowe UMK, please subscribe to our newsletter.

Dodano do koszyka:

Lorem ipsum