• Home
  • Filozofia
  • Johann Heinrich Abicht – filozof wileński. Działalność naukowa i dydaktyczna (1804–1816). Badania i źródła

Tomasz Kupś, Joanna Usakiewicz, Dalius Viliūnas, - oprac.

Johann Heinrich Abicht – filozof wileński. Działalność naukowa i dydaktyczna (1804–1816). Badania i źródła

Publication year:
2023
Series:
Biblioteka "Studiów z historii filozofii"
Publisher:
Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika
ISBN (oprawa twarda):
978-83-231-5196-8
ISBN (oprawa miękka):
978-83-231-5087-9
eISBN:
978-83-231-5088-6

Tomasz Kupś, Joanna Usakiewicz, Dalius Viliūnas, - oprac.

Johann Heinrich Abicht – filozof wileński. Działalność naukowa i dydaktyczna (1804–1816). Badania i źródła

Kategoria produktu:

Opracowanie naukowe – Tomasz Kupś, Joanna Usakiewicz, Dalius Vilūnas

Dziś nie ma już wątpliwości, że niemiecki myśliciel Johann Heinrich Abicht (1762–1816), który miał zamiar wszystkie swoje siły poświęcić zwycięstwu filozofii Immanuela Kanta, jest „filozofem wileńskim”.

Gdy w roku 1804 przybył do Wilna, stolicy polskiej kultury pod zaborami, nie tylko stał się obywatelem tego miasta, ale również zapisał się w historii Polski i Litwy. Abicht był najdłużej wykładającym filozofię uczonym w pierwszej połowie XIX wieku na terenach dawnej Rzeczpospolitej. Całą swoją działalność filozoficzną i dydaktyczną od 1804 roku poświęcił uniwersyteckiej młodzieży wileńskiej, tak jak wszystkie swoje wysiłki ofiarował nowej ojczyźnie. Był on autorem poważnych projektów reform Uniwersytetu Wileńskiego, a także wielu pomysłów dotyczących najróżniejszych aspektów życia społecznego. Pokazują one, z jakimi problemami zmagano się i jaki potencjał miała polsko-litewska wspólnota w pierwszej połowie XIX wieku, a wnikliwsze spojrzenie na filozofię wileńskiego profesora ujawnia dotychczas nieznane alternatywy historii filozofii polskiej.

Wszystkie jego wileńskie teksty – filozoficzne, organizacyjne i dydaktyczne – wydobyte zostały z głębokiego zapomnienia, w większości z rękopisów odnalezionych w dwóch ostatnich dziesięcioleciach. Wiele z nich zawiera idee, które w czasach Abichta były przedwczesne, a dziś są obowiązującymi regułami akademickiego życia wspólnoty uczonych i studentów. Nie bez powodu znajome wydają się nam wysiłki tego autora, aby w świecie zdominowanym przez naturalistycznie rozumiane nauki zachować troskę o duchowe życie człowieka i kształcenie filozoficzne.

WSTĘP

Tomasz Kupś
Johann Heinrich Abicht w Cesarskim Uniwersytecie Wileńskim (1804–1816) / 9
Słowo wstępne / 9
Zapomniany profesor filozofii / 14
Zatrudnienie Abichta w Wilnie / 23
Wykłady Abichta / 32
Kurs filozofii moralnej. Druga katedra / 39
Spór z Janem Śniadeckim / 45
Uczniowie, sympatycy, krytycy / 54
Filozofia Abichta / 64

Dalius Viliūnas
Post scriptum. „Kiepski pisarz, jednak dobry człowiek” / 71
O języku / 72
Człowiek / 77
Lista skradzionych rzeczy Abichta. Urywek / 85
Nota edytorska / 87

TEKSTY ŹRÓDŁOWE (ANTOLOGIA)

Część 1. Wykłady / 93
Podstawy filozofii ściśle tak nazywanej. Księga pierwsza zawierająca pierwszą część psychologii / 95
Druga część psychologii. Czysta filozofia praktyczna lub o moralnej naturze człowieka / 213
Krytyka umysłu / 291

Część 2. Projekty, szkice, listy / 317
List Johanna Heinricha Abichta do Friedricha Davida Grätera (Erlangen, 8 sierpnia 1804 roku) / 319
List Johanna Heinricha Abichta do Friedricha Davida Grätera (Wilno, 7 lutego 1805 roku) / 323
Krótki zarys nauk zawierających się w filozofii i kolejności ich wykładania / 328
Opis zagadnień dotyczących kształcenia przede wszystkim filozoficznego przedłożony w listopadzie 1804 przez profesora Abichta / 331
Plan kursu logiki i metafizyki / 339
Opis sposobu promowania kandydatów, magistrów i doktorów filozofii / 349
Spostrzeżenia o kurateli cesarskiej nad poddanymi / 355
Opis akademickiego seminarium pedagogicznego / 361
Sposób procedowania w przyznawaniu nagrody akademickiej / 370
Uwagi na temat nowego projektu statutu dla Akademii Wileńskiej / 372
Bardzo krótki opis filozofii ściśle tak nazywanej oraz jej podział na dwa kursy akademickie / 380
Opinia Wydziału Nauk Moralnych i Politycznych o piśmie Abichta pt. „Bardzo krótki opis filozofii ściśle tak nazywanej” / 423
Uwagi do krytyki „Opisu filozofii ściśle tak nazywanej” przedstawionej przez wydział filozofów nauk moralnych i politycznych autorstwa Johanna Heinricha Abichta, doktora filozofii i profesora zwyczajnego / 428
Plan dwóch kursów akademickich / 440
Podstawy psychologii przedstawione za pomocą metody analitycznej / 444
Opis pomocniczego kursu etyki / 448
List Johanna Heinricha Abichta do Adama Jerzego Czartoryskiego (Wilno, 25 lipca 1810 roku) / 454
List Johanna Heinricha Abichta do Adama Jerzego Czartoryskiego (Wilno, 16 marca 1812 roku) / 457
Ogłoszenia wykładów uniwersyteckich / 461
Pytania egzaminacyjne wraz z odpowiedziami / 466
List Johanna Heinricha Abichta do Johanna Karla Simona Morgensterna (Wilno, 13 marca 1816 roku) / 503

Skróty / 505
Bibliografia / 507
Indeks nazwisk / 525

No reviews

At the moment there is no reviews for this book. You can write your own!!!

Write review

Write your own review

Captcha

Produkty Powiązane

Show all

Inne produkty z tej kategorii

Newsletter

If you are interested in receiving news from Wydawnictwo Naukowe UMK, please subscribe to our newsletter.

Dodano do koszyka:

Lorem ipsum