• Home
  • Filozofia
  • O istocie języka. Metafizyka języka i istoczenie słowa. Do Herdera rozprawy „O źródle języka”

Martin Heidegger

O istocie języka. Metafizyka języka i istoczenie słowa. Do Herdera rozprawy „O źródle języka”

Wysyłamy w ciągu 5 dni roboczych
ISBN:
978-83-231-5217-0
Publication year:
2023
Pages number:
232
Typ okładki:
miękka ze skrzydełkami
Format:
148 x 210 mm
Publisher:
Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika
eISBN:
978-83-231-5218-7
DOI:
https://doi.org/10.12775/978-83-231-5218-7

31,20 zł

miękka ze skrzydełkami

Martin Heidegger

O istocie języka. Metafizyka języka i istoczenie słowa. Do Herdera rozprawy „O źródle języka”

Kategoria produktu:

Tłumaczenie, opracowanie naukowe – Rafał Michalski, Jolanta Żelazna

Słowo od tłumaczy / 11

I. Do wykładni Herdera, o źródle języka / 15
1. Człowiek ma język – słowo ma człowieka / 17
2. Tradycyjne ujęcie »języka« (λόγος) i istoty człowieka (zwierzęcość) oraz pytanie sformułowane przez Herdera / 17
3. O istocie języka / 18
4. Dlaczego pytamy się o istotę języka? / 19
5. Nasz namysł nad językiem / 19
6. Rozróżnienie człowiek – zwierzę / 20
7. Rozprawa Herdera / 20
8. Do »Monadologii« / 25

II. Konstrukcja źródła języka na sposób użycia swobodnie działającego namysłu / 27
9. Źródło języka / 29
10. Człowiek / 29
11. Analogiczna konstrukcja istoty człowieka, wyprowadzona ze zwierzęcej ekonomii / 30
12. Rozwaga / 31
13. Namysł i (rozróżniające) zauważanie, wyraźne, dające się objaśniać przedstawianie / 32
14. Cognito distincta (wyraźność) / 33
15. Rozwaga i stan bezstronności / 33
16. »Rozwaga« i »język« / 34
17. Wewnętrzne słowo: cecha wyraźnego namysłu / 34
18. Wy-najdowanie / 37
19. Pojedyncze uwagi i doprecyzowanie pojęć / 37

III. Do polemiki z Herderem / 39
20. Do zasadniczej polemiki z Herderem / 41
21. Krytyczne pytanie dotyczące analogicznej konstrukcji istoty człowieka / 41
22. Istotne kroki / 42
23. Wstępne pojęcie / 42
24. Pytanie – zasadnicze stanowisko / 43

IV. O istocie języka / 45
25. Słowo jako istoczenie Bytu / 47
26. Język / 47
27. Język i »język« / 47
28. Tradycyjny – metafizyczny pozór języka / 48
29. Człowiek i »język« / 49
30. »Język« / 51
31. O istocie języka / 51

V. Do Herdera, o źródle języka / 53
32. Herder / 55
33. O Herderze ogólnie /. 56
34. Herder i Leibniz 56
35. Język – mówienie . 57
36. Język człowieka – język zwierzęcia . 57
37. Pierwszy rozdział Herdera . 58
38. »Pierwsze słowo« . 59
39. Namysł (refl eksja) . . 59
40. Rozwaga – poddawanie zmysłowemu namysłowi – rozważanie – refleksja 59
41. Wieczne krążenie (Kreisel) . 60
42. Język – człowiek 60
43. Herder – O źródle języka 60
44. Nastrój – »głos« 60

VI. Filozofia języka 61
45. Nadejście właściwej filozofi i języka w oświeceniu . 63
46. »Źródło« 64
47. O istocie języka 64
48. Słowo 67
49. Inny początek 68

VII. Przejście . 69
50. Wiedza o przejściu . 71
51. Słowo Bytu 72

VIII. Metafizyka języka i przejście . 73
52. Metafizyka »języka« {»der« »Sprache«} i rozważanie języka w obrębie metafizyki . 75
53. Rozstrzygnięcia, rozwijane od strony metafizyki języka 76
54. Psychologia języka 76

IX. Stefan George 77
55. Przejściowe słowo 79
56. Pieśń o morzu . 79
57. Pieśń o morzu . 81
58. Pieśń o morzu . 81
59. Słowo 81

X. Język – wolność – słowo . 85
60. Wolność i słowo 87
61. Zwierzę i człowiek 87

XI. O kwestii źródła i Herderowskie rozważanie źródła jako {rozważanie} metafizyczne 89
62. Humboldt . 91
63. Siły popędowe rozwoju języka i jego dalszego kształtowania się . 91
64. Herderowskie rozważania o źródle jako [rozważania] metafizyczne 92
65. Herderowskie pytanie o źródło (w jakim stopniu »kwestią istoty«?) . 92
66. »Rozum« . 95
67. Kwestia źródła jako problem istoty (metafizycznie – w dziejach Bytu) 95
68. Kwestia istoty i źródła . 96
69. Kwestia źródła i problem istoty . 96
70. »Źródło języka« 96

XII. Dyspozycja . 99
71. Kwestia źródła – jako problem powstawania i problem istoty . 101
72. Kwestia źródła . 101
73. Budowa i przebieg rozważania źródła 102
74. Wewnętrzny i zewnętrzny język . 103
75. Wewnętrzne i zewnętrzne słowo 103
76. Rola słyszenia . 104
77. Przegląd 104
78. Herder: człowiek . 104
79. Trzy wskazania na Byt (i Da-sein) . 105

XIII. Kwestia źródła . 107
80. Kwestia źródła jako problem powstawania i istoty 109
81. Istota jako bytującość i istoczenie 110
82. »Projekt« . 110

XIV. od Herdera do Grimma (metafizyka i językoznawstwo) 113
83. Przemowa Grimma (1851) . 115
84. Od Herdera do Grimma . 115
85. Od Herdera do Grimma . 116
86. Od Herdera do Grimma. Eksperyment wydobywania języka . 118
87. »Boskie« źródło języka 118

XV. Uwidaczniające mówienie i słuchanie – dźwięk i cisza 119
88. Nasłuchiwanie . 121
89. Dźwiękowość (brzmienie) 121
90. Dźwięk . 122
91. Słyszenie i nasłuchiwanie 122
92. »Słyszenie« i Byt . 123
93. Cecha i dźwięk . 123
94. »Dźwięk« i cecha . 123
95. Zewnętrzne słowo 124
96. Dźwiękowość i pismo . 124
97. Język (ludzki) i słyszenie . 125
98. Herder: »żyjące« . 126

XVI. Nasłuchiwanie jako środek sensorium commune 127
99. Rozważania Herdera o roli słyszenia . 129
100. Słyszenie, język, dźwięczenie, rozbrzmiewanie tonami. Kwestia rozstrzygnięcia 130
101. Zajęcie stanowiska wobec Bytu (por. Kwestia rozstrzygnięcia) 130
102. Słyszenie jako środek sensorium commune i istota nasłuchiwania 131
103. Dźwiękowość języka . 139

XII. »Dotyk« i »słuch« u Herdera. Rozbrzmiewanie tonami i dźwięczenie . 141
104. Dotyk . 143
105. Sensorium commune i słuch . 144
106. Język i dźwięk 144
107. Sposób postępowanie Herdera . 144
108. Relacja między 2 i 3 rozdziałem części I . 145
109. Czym jest rozum? . 145

XVIII. „Owca beczy” . 147
110. »Ty jesteś beczące« . 149
111. »Beczenie« . 149
112. »Nasłuchuj!« »owca beczy« 150
113. »Ucho pierwszym nauczycielem języka.« (99) 151
114. Dźwięk i ton 151

XIX. Język i rozum 153
115. Rozum i język 155
116. Rozwaga i język (wewnętrzne słowo) 155
117. Rozwaga i cecha . 156
118. Chcieć poznawać 156
119. Rozwaga . 156
120. Rozróżnianie . 157
121. »Jako« i »dla« . 157
122. Język »jako medium naszego duchowego poczucia siebie i świadomości« 158
123. Cecha – pomyślana w dziejach Bytu 158
124. Cecha – wewnętrzne słowo i dialog . 159
125. Małpowanie i naśladowanie . 159
126. Źródło języka: problem źródła jako kwestia istoty 159
127. Jeden i Drugi projekt istoty języka 160
128. Język – słowo . 161
129. Doświadczenie słowa 161

Załącznik. Protokoły z seminarium 163
Pierwsza godzina. Alfred Franz 165
Druga godzina. Georg Schmiege 167
Trzecia godzina. Heinz Maeder 170
Czwarta godzina. Elisabeth Schmidt 175
Piąta godzina. Siegfried Bröse . 182
Szósta godzina. Dr Wolfgang Ritzel . 190
Siódma godzina. Otto Rasper 196
Ósma godzina. Hans-Hermann Groothoff . 200
Dziewiąta godzina. Irmgard Mylius . 204
Dziesiąta godzina. Karl Ulmer . 211
Jedenasta godzina. Paul Wettach . 217
Posłowie Redaktorki . 225
Indeks niemieckich terminów . 229

No reviews

At the moment there is no reviews for this book. You can write your own!!!

Write review

Write your own review

Captcha

Newsletter

If you are interested in receiving news from Wydawnictwo Naukowe UMK, please subscribe to our newsletter.

Dodano do koszyka:

Lorem ipsum