Henryk Baranowski

Bibliografia Wilna, t. II: Miasto

Nakład wyczerpany

ISBN:
83-231-1226-6
Publication year:
2000
Pages number:
505
Nr wydania:
I
Typ okładki:
miękka
Publisher:
Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika

42,00 zł

miękka

Henryk Baranowski

Bibliografia Wilna, t. II: Miasto

Kategoria produktu:

W grudniu 1996 r. ukazał się t. l Bibliografii Wilna, dotyczący Uniwersytetu Wileńskiego w całym okresie jego istnienia do roku 1939. Powody, dla których bibliografię Wilna rozpoczęto od uniwersytetu, wyjaśnia wstęp do owego tomu.
Niniejszy tom obejmuje publikacje dotyczące miasta od najdawniejszych czasów po rok 1998 włącznie. Ujęte są w nim wszelkie dziedziny życia, a więc dzieje miasta, zagadnienia społeczne, wyznaniowe, gospodarcze, oświata, nauka, kultura, architektura i zabytki, plastyka, literatura piękna o Wilnie, wreszcie osoby, których działalność zostawiła jakiś ślad w tym mieście.
Bibliografia obejmuje dzieje miasta tylko do maja 1945 r., gdyż po zakończeniu wojny Wilno znalazło się w granicach państwa litewskiego.
Materiały do bibliografii zbierane były przez wiele lat dorywczo i w sposób niesystematyczny, na marginesie innych zajęć. Od roku 1993 praca nad nią nabrała żywszego tempa. Prócz gromadzenia materiału bieżącego, weryfikowano większość opisów pochodzących z drugiej ręki i przystosowano je do obowiązujących obecnie przepisów bibliograficznych(...)
Ze wstępu Henryka Baranowskiego

No reviews

At the moment there is no reviews for this book. You can write your own!!!

Write review

Write your own review

Captcha

Newsletter

If you are interested in receiving news from Wydawnictwo Naukowe UMK, please subscribe to our newsletter.

Dodano do koszyka:

Lorem ipsum