Genowefa Drozdowska, Mirosława Sztolberg

Język rosyjski dla studentów pedagogiki

Nakład wyczerpany

ISBN:
832-31-119-1-
Publication year:
2000
Pages number:
177
Publisher:
Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika

10,00 zł

Genowefa Drozdowska, Mirosława Sztolberg

Język rosyjski dla studentów pedagogiki

Kategoria produktu:

Wstęp

Skrypt niniejszy -przeznaczony dla studentów I i II roku pedagogiki - składa się z pięciu części.
Część pierwsza skryptu - wprowadzająca - poświęcona jest podmiotom wychowania i kształcenia oraz zagadnieniom edukacji w Rosji. Rozpoczyna ją cykl krótkich tekstów zaznajamiających studentów z doniosłością dobrej znajomości języków obcych w życiu człowieka. Zamieszczony w tej części skryptu materiał leksykalny dotyczy problematyki człowieka jako osobowości, jego miejsca w rodzinie oraz spełniania obowiązków związanych ze zdobywaniem wykształcenia i wykonywaniem zawodu nauczycielskiego. Teksty tej części są ogólnym wprowadzeniem do problematyki pedagogicznej.
W części drugiej przedstawiono teksty specjalistyczne z zakresu metodyki nauczania i wychowania, zwłaszcza na szczeblu początkowym. Dążeniem autorek było dokonanie wyboru takich treści, które zapoznawałyby z najnowszymi osiągnięciami w tej dziedzinie wiedzy pedagogicznej i zmianami zachodzącymi w szkolnictwie rosyjskim.
Problematyka dziecka, trudna sztuka rozumienia i sprzyjania jego rozwojowi w warunkach szkoły i rodziny stanowią treść trzeciej części skryptu. Do problematyki tej nawiązują również teksty publicystyczne, mówiące o zapoczątkowanym procesie humanizacji i demokratyzacji społeczeństwa postradzieckiego.
Po tekstach znajdują się ćwiczenia leksykalno-gramatyczne oraz krótkie fragmenty do tłumaczenia, mające na celu utrwalenie wprowadzonej leksyki i wyrobienie nawyków językowych. Jako urozmaicenie wprowadzono liczne aforyzmy, wypowiedzi wybitnych uczonych i anegdoty o szkole i studiach.
Na końcu skryptu, załączono krótki słownik lingwistyczno-realioznawczy oraz słownik rosyjsko-polski trudniejszych wyrazów występujących w tekstach.

No reviews

At the moment there is no reviews for this book. You can write your own!!!

Write review

Write your own review

Captcha

Newsletter

If you are interested in receiving news from Wydawnictwo Naukowe UMK, please subscribe to our newsletter.

Dodano do koszyka:

Lorem ipsum