Krzysztof Obremski

Retoryka dla studentów historii, politologii i dziennikarstwa

Nakład wyczerpany

ISBN:
978-83-231-1746-2
Publication year:
2004
Pages number:
240
Nr wydania:
1
Typ okładki:
Miękka
Publisher:
Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika

29,00 zł

Miękka

Krzysztof Obremski

Retoryka dla studentów historii, politologii i dziennikarstwa

Kategoria produktu:

Z Wprowadzenia
Książka ta jest znakiem osobistego sprzeciwu jej autora wobec zaniku pamięci historycznej coraz częściej dostrzeganego w kolejnych rocznikach studentów. Zanik ten mógłby cieszyć jako dowód uwolnienia młodego pokolenia Polaków spod ciężaru tragicznej przeszłości, jednak dla historyka, politologa i dziennikarza jest on przynajmniej wstydliwy. Nieznajomość Rzeczpospolitej szlacheckiej jako społeczeństwa swoiście obywatelskiego ostatecznie można usprawiedliwić choćby zapomnieniem tego, co w szkole było wkładane do głowy. Wpisanie Zjednoczonego Stronnictwa Ludowego (do 1989 r. partii satelickiej, krążącej na orbicie PZPR) w tradycję Polskiego Stronnictwa Ludowego czy obecnie pozostającej na marginesie życia politycznego Polskiej Partii Socjalistycznej w dziedzictwo partii Piłsudskiego, Daszyńskiego i Ciołkoszów to już wykroczenie przeciwko podstawowej powinności historyka, politologa i dziennikarza, jaką jest rozumienie świata i kraju, w którym przyszło im żyć (społecznie zaakceptowane zawłaszczenie nazw PSL i PPS przez uzurpatorów dowodzi zaniku pamięci historycznej Polaków, zarazem potwierdza tę zasadę propagandy, która mówi o tym, że postawę wobec czegoś można kształtować także przez zmianę nazwy). Natomiast niewiedza o tym, czym była i jak działała propaganda w PRL, jest już "przestępstwem", gdyż oznacza "samouszkodzenie" oczu i uszu, które pozbawione wsparcia w postaci wiedzy o perswazji tym łatwiej dają się zwieść pierwszej, drugiej, trzeciej jak też czwartej władzy.

Spis treści (skrót)
Wprowadzenie; Od teorii retorycznej do manipulacji (Wybrane wiadomości teoretyczne: Podmiot perswazji: retor * Adresat perswazji: audytorium * Retoryka * Działy teorii retorycznej * Rodzaje retoryczne * Trzy style * Zasada stosowności * Mowa jako klasyczny gatunek wypowiedzi retorycznej * Akcja retoryczna; Problem konwencji: skromność afektowana czy fałszywa?; Propaganda przed wiekami:panegiryk; Propaganda XX. wieku: nowomowa; Manipulacja?); Wybór tekstów(Starożytna Grecja i Rzym * Polska: Rzeczpospolita szlachecka; Druga Rzeczpospolita; Polska Rzeczpospolita Ludowa; Trzecia Rzeczpospolita); Ćwiczenia samokształcące; Podpowiedzi bibliograficzne; Spis ilustracji

No reviews

At the moment there is no reviews for this book. You can write your own!!!

Write review

Write your own review

Captcha

Newsletter

If you are interested in receiving news from Wydawnictwo Naukowe UMK, please subscribe to our newsletter.

Dodano do koszyka:

Lorem ipsum