• Home
  • Studia linguistica Polono-Meridianoslavica 9

Irena Sawicka (red.)

Studia linguistica Polono-Meridianoslavica 9

Nakład wyczerpany

ISBN:
83-231-1030-1
Publication year:
1999
Pages number:
220
Publisher:
Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika

17,00 zł

Irena Sawicka (red.)

Studia linguistica Polono-Meridianoslavica 9

Studia linguistica Polono-Meridianoslavica to seria prac językoznawczych wydawana wspólnie przez kilka ośrodków naukowych w Polsce i w krajach byłej Jugosławii. Pierwotna nazwa serii (do nr 7) brzmiała Studia Linguistica Polono-Jugoslavica. Serię założyły i wydawały trzy ośrodki: Instytut Języka Polskiego PAN (Kraków), Wydział Językoznawstwa i Nauk Literaturoznawczych Macedońskiej Akademii Nauk i Sztuk (Skopie) oraz Akademia Nauk i Sztuk Bośni i Hercegowiny, Wydział Nauk Społecznych (Sarajewo). Od numeru 9 do współpracy dołączył Instytut Filologii Słowiańskiej UMK w Toruniu.

Składnia i morfologia

Zuzanna Topolińska (Skopie), O pewnych granicznych formalizacjach predykatu 'warunek'
Predrag Piper (Beogard), O kvantifikacji imenskom grupom u srpskom i drugim juznoslovenskim jezicima
Liljana Mitkovska (Skopie), The se passive in Macedonian compared to the neighboring Slavic languages
Aleksander Szwedek (Toruń), Dokonana interpretacja niektórych polskich czasowników niedokonanych: współdziałanie leksykonu, gramatyki i tekstu
Izabela Czerwińska (Toruń), Próba eksplikacji semantycznej przyimka w charakterze
Małgorzata Gębka-Wolak (Toruń), Gramatyczne uwarunkowania szyku w konstrukcjach konstytuowanych przez rzeczowniki odczasownikowe
Alina Kreisberg (Pescara), ,,Po stronie odbiorcy". Próba refleksji typologicznej nad językiem macedońskim

Fonetyka i fonologia

Bożydar Widoeski (Skopie), Systemy wokaliczne dialektów macedońskich. Aspekt slawistyczny i bałkanologiczny
Tatiana Zinowiewa (Toruń), Kontrowersyjne zjawiska z zakresu sandhi w języku rosyjskim w porównaniu z polskim
Magdalena Osowicka (Toruń), Problemy związane z realizacją oraz interpretacją fonologiczną wygłosowych grup samogłoskowych w języku polskim
Irena Sawicka (Toruń), Fonologiczna wartość palatalnych odpowiedników welarnych spółgłosek w polszczyźnie
Anna Korytowska (Toruń), Próba określenia izochronizmu w języku serbskim
Agnieszka Serowik (Toruń), Repartycja klitycznych form zaimków osobowych w języku polskim

No reviews

At the moment there is no reviews for this book. You can write your own!!!

Write review

Write your own review

Captcha

Newsletter

If you are interested in receiving news from Wydawnictwo Naukowe UMK, please subscribe to our newsletter.

Dodano do koszyka:

Lorem ipsum