• Home
  • Zróżnicowanie zbioru małych miast i większych osiedli wiejskich w Polsce w ujęciu koncepcji kontiuum wiejsko-miejskiego

Dariusz Sokołowski

Zróżnicowanie zbioru małych miast i większych osiedli wiejskich w Polsce w ujęciu koncepcji kontiuum wiejsko-miejskiego

Nakład wyczerpany

ISBN:
83-231-0198-0
Publication year:
1999
Pages number:
204
Publisher:
Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika

18,00 zł

Dariusz Sokołowski

Zróżnicowanie zbioru małych miast i większych osiedli wiejskich w Polsce w ujęciu koncepcji kontiuum wiejsko-miejskiego

SPIS TREŚCI

Zagadnienia wstępne (Problematyka i cele pracy *Hipotezy badawcze *Postępowanie badawcze *Zakres przedmiotowy pracy *Przestrzenne układy odniesienia *Materiały źródłowe)
Zarys podstaw teoretycznych problematyki urbanizacji i kontinuum wiejsko-miejskiego (Urbanizacja *Miasto, wieś *Kontinuum wiejsko-miejskie *Atrybuty i wskaźniki urbanizacji *Sposoby identyfikacji i weryfikacji wskaźników urbanizacji)
Konstrukcja wskaźników (Wskaźnik wielkościowy *Dynamika zmian ludnościowych *Wskaźnik poziomu wyposażenia techniczno-infrastrukturalnego *Wskaźnik centralności *Wskaźnik funkcjonalny *Sumaryczny wskaźnik urbanizacji *Weryfikacja przyjętych wskaźników urbanizacji na podstawie analizy korelacyjnej)
Wielkość osiedli (Struktura badanego zbioru osiedli ze względu na zróżnicowanie wielkości zaludnienia *Podstawowe zależności statystyczne *Regionalne zróżnicowanie wielkości i gęstości osiedli *Struktura kontinuum wiejsko-miejskiego z punktu widzenia wielkości osiedli)
Zmiany zaludnienia (Dynamika zmian ludnościowych badanej grupy osiedli *Typologia osiedli według charakteru zmian ludnościowych *Podstawowe zależności statystyczne *Regionalne zróżnicowanie dynamiki ludnościowej osiedli *Struktura kontinuum wiejsko-miejskiego z punktu widzenia zmian ludnościowych)
Wyposażenie techniczno-infrastrukturalne (Podstawowe zależności statystyczne *Regionalne zróżnicowanie poziomu wyposażenia techniczno-infrastrukuralnego *Struktura kontinuum wiejsko-miejskiego z punktu widzenia zróżnicowania poziomu wyposażenia techniczno-infrastrukturalnego osiedli)
Centralność (Podstawowe zależności statystyczne *Regionalne zróżnicowanie poziomu centralności *Struktura kontinuum, wiejsko-miejskiego z punktu widzenia zróżnicowania centralności osiedli)
Funkcjonalny wskaźnik urbanizacji (Podstawowe zależności statystyczne *Regionalene zróżnicowanie wartości wskaźnika funkcjonalnego *Struktura kontinuum wiejsko-miejskiego z punktu widzenia zróżnicowania wskaźnika funkcjonalnego)
Sumaryczny wskaźnik urbanizacji (Podstawowe zależności satysyczne *Regionalne zróżnicowanie wartości wskaźnika sumarycznego *Struktura kontinuum wiejsko-miejskiego z punktu widzenia urbanizacji sensu largo i sensu stricto)

No reviews

At the moment there is no reviews for this book. You can write your own!!!

Write review

Write your own review

Captcha

Newsletter

If you are interested in receiving news from Wydawnictwo Naukowe UMK, please subscribe to our newsletter.

Dodano do koszyka:

Lorem ipsum