Emilian Wiszka

Prasa emigracji ukraińskiej w Polsce 1920-1939

Nakład wyczerpany

ISBN:
83-231-1299-1
Publication year:
2001
Pages number:
364
Nr wydania:
1
Typ okładki:
Miękka ze skrzydełka
Publisher:
Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika

31,00 zł

Miękka ze skrzydełka

Emilian Wiszka

Prasa emigracji ukraińskiej w Polsce 1920-1939

Kategoria produktu:

Prasa emigracji ukraińskiej ukazująca się w Polsce w latach 1920-1939 nie była dotąd kompleksowo opracowana. Dotychczasowe publikacje na ten temat to drobne artykuły przyczynkarskie, ogólnikowe fragmenty większych prac lub kilka wierszy w spisach bibliograficznych. Prezentowana książka, zawierająca charakterystykę oraz bibliografię adnotowaną wydawanych przez tę emigrację czasopism, ma na celu umożliwienie badaczom korzystania z nich, w intencji autora spełnia też jeden z postulatów badawczych historiografii polskiej i ukraińskiej. Ramy czasowe pracy wyznaczają lata zorganizowanego pobytu i działalności edytorskiej Ukraińców naddnieprzańskich w Polsce.

Spis treści

Droga ukraińskich sił zbrojnych do obozów w Polsce (Działania wojenne na Ukrainie w okresie 16 XI 1918-5 V 1920 r. * Ugoda warszawska i wyprawa kijowska 1920 r.)

Ukraińska emigracja polityczna w Polsce w latach 1919-1939 (Ukraińskie siły zbrojne w obozach w Polsce w latach 1919-1924 * Praca kulturalno-oświatowa w obozach, spółdzielczość, sport, opieka duszpasterska * Ukraińska emigracja cywilna w Polsce w latach 1919-1939)

Ogólna charakterystyka ukraińskiej prasy emigracyjnej wydawanej w Polsce w latach 1920-1939 (Prasa petlurowska wydawana w latach 1919-1920 * Warunki rozwoju ukraińskiej prasy emigracyjnej * Zadania ukraińskiej prasy emigracyjnej * Ośrodki wydawnicze, wydawcy i redaktorzy ukraińskiej prasy emigracyjnej * Ukraińska prasa emigracyjna na tle prasy ukraińskiej wydawanej w Polsce w latach 1920-1939 * Stan zachowania i miejsca przechowywania ukraińskiej prasy emigracyjnej)

Bibliografia adnotowana ukraińskiej prasy emigracyjnej wydawanej w Polsce w latach 1920-1939

No reviews

At the moment there is no reviews for this book. You can write your own!!!

Write review

Write your own review

Captcha

Newsletter

If you are interested in receiving news from Wydawnictwo Naukowe UMK, please subscribe to our newsletter.

Dodano do koszyka:

Lorem ipsum