Autor: Władysława Szulakiewicz

Historyk oświaty i wychowania, kierownik Katedry Historii Myśli Pedagogicznej Wydziału Nauk Pedagogicznych Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, przewodnicząca Zespołu Historii Wychowania KNP (2003-2006 i od 2012),wiceprezes Towarzystwa Historii Edukacji (od 2008). Autorka m.in. takich publikacji jak: Władysław Seredyński. Studium z dziejów pedagogiki galicyjskiej, Rzeszów 1995, Wanda Bobkowska (1880–1948). Szkic z historii polskiej historiografii edukacyjnej, Rzeszów 1998;  Historia oświaty i wychowania w Polsce 1918–1939. Studium historiograficzne, Toruń 2000; „Rozprawy z Dziejów Oświaty” (1958–2002). Studium z historii czasopisma, Toruń 2004; Historia oświaty i wychowania w Polsce 1944–1956, Kraków 2006; Historia oświaty i wychowania w Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza, Warszawa 2007; Pedagogika Toruńska. Od katedry  do wydziału (współautorka), Toruń 2009; Stanisław Łempicki – twórca lwowskiej szkoły historii wychowania, Toruń 2012. Główne nurty badań: polska historiografia edukacyjna, historia myśli pedagogicznej, biografistyka pedagogiczna, metodologia badań historyczno-oświatowych. 

Dodano do koszyka:

Lorem ipsum