Autor: Marek Szulakiewicz

Profesor zwyczajny, filozof i politolog, absolwent Uniwersytetu Marii Curie Skłodowskiej, stypendysta Deutscher Akademischer Austauschdienst (DAAD) i Österreichischer Austauschdienst (ÖAD) w Wiedniu, Lipsku i Heidelbergu, kierownik Katedry Teorii Kultury i Religii na Wydziale Politologii i Studiów Międzynarodowych UMK w Toruniu. Zajmuje się filozofią kultury, antropologią, filozofią dialogu, filozofią religii oraz metafizyką. Jest autorem szesnastu książek i licznych artykułów poświęconych filozofii współczesnej i ważnym problemom współczesnej kultury. W ostatnich latach opublikował: Czas i to, co ludzkie (Toruń 2011, nominowana do nagrody Feniks 2012 oraz do Nagrody im. Jana Długosza 2012), O człowieku w czasach trudnych (Toruń 2012), Poszukiwania metafizyczne (Toruń 2014), Filozofia na co dzień. 365 dni z filozofią (Toruń 2015), Naznaczeni tymczasowością. Wprowadzenie do teorii istnienia (Toruń 2017).

Dodano do koszyka:

Lorem ipsum