Autor: Tomasz Kruszewski

W 1999 roku ukończył pedagogikę oraz bibliotekoznawstwo i informację naukową na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu. Doktorat dotyczący wykorzystania biblioterapii w resocjalizacji obronił pięć lat później w tej samej uczelni. Jego zainteresowania naukowe są dwutorowe. Z jednej strony interesuje się architekturą i designem oraz ich wpływem na człowieka, z drugiej – podejmuje badania związane z komunikacją i psychologią społeczną, zarówno w relacjach interpersonalnych, jak i relacjach człowiek–instytucja. Jego dorobek publikacyjny tworzą dwie monografie, około osiemdziesięciu artykułów i prac w wydawnictwach zbiorowych oraz redakcje trzech zbiorów studiów. Odbywał staże naukowe lub prowadził wykłady gościnne w Czechach, krajach skandynawskich, na Litwie, w Niemczech i Turcji.

Dodano do koszyka:

Lorem ipsum