Autor: Elżbieta Kruszyńska

Adiunkt w Zakładzie Antropologii Literatury i Edukacji Polonistycznej w Instytucie Literatury Polskiej Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. Autorka książki Dydaktyczny charakter powieści dla dziewcząt w dwudziestoleciu międzywojennym (2009), współautorka pracy Zadania maturalne wokół tekstów kultury (2014), współredaktor prac zbiorowych: Edukacja polonistyczna w obliczu przemian kulturowych Europy dawniej i dziś (2009), Problematyka tekstu głosowo interpretowanego (III) (2010), autorka artykułów opublikowanych się m.in. w: „Litteraria Copernicana”, „Polonistyce”, „Literaturze Ludowej”, „Języku Polskim w Szkole”, „Guliwerze” oraz w wydawnictwach zbiorowych. Swoje zainteresowania badawcze skupia wokół literatury dla dzieci i młodzieży, antropologii literatury i dydaktyki nauczania języka polskiego w szkole. Współpracuje z różnymi ośrodkami kulturalnymi i edukacyjnymi w Polsce. Jest także prezesem Towarzystwa Literackiego im. A. Mickiewicza Oddział Toruń oraz członkiem polskiej sekcji IBBY.

Dodano do koszyka:

Lorem ipsum