Autor: Waldemar Chorążyczewski

Profesor w Instytucie Historii i Archiwistyki Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. Jego zainteresowania badawcze obejmują: archiwistykę, dyplomatykę staropolską, historię XVI wieku, dzieje Kujaw w epoce nowożytnej, różne sposoby myślenia o przeszłości. Redaktor rocznika „Archiwa – Kancelarie – Zbiory”, współredaktor serii „Toruńskie Konfrontacje Archiwalne”. Najważniejsze publikacje: Pamięć domu Komierowskich. Studium z dziejów rodu szlacheckiego w XVIII wieku (Toruń 2002; współautor); Przemiany organizacyjne polskiej kancelarii królewskiej u progu czasów nowożytnych (Toruń 2007); Butlerio kelionės į Italiją ir Voketiją 1779–1780 metais dienoraštis (Wilno 2013; współautor).

Dodano do koszyka:

Lorem ipsum