Autor: Krzysztof Olechnicki

Profesor w Instytucie Socjologii UMK w Toruniu, kierownik Zakładu Badań Kultury. Prezes Elbląskiego Towarzystwa Naukowego im. Jana Myliusa Societas Scientiarum Elbingensis. Interesuje się socjologią i antropologią wizualną, antropologią społeczną, socjologią religii, socjologią kultury i nowymi ruchami społecznymi. Stypendysta Fundacji na Rzecz Nauki Polskiej i tygodnika „Polityka” w ramach akcji „Zostańcie z nami”. Jest autorem bądź współautorem takich publikacji jak: Fotoblogi, pamiętniki z opcją przekazu. Fotografia i fotoblogerzy w kulturze konsumpcyjnej (2009); Badania wizualne w działaniu. Antologia tekstów (2011); Dziedzictwo w akcji. Rekonstrukcja historyczna jako sposób uczestnictwa w kulturze (2012).

Dodano do koszyka:

Lorem ipsum