Autor: Mirosław Mróz

urodził się w 1958 r. w Grudziądzu. Jest kapłanem diecezji toruńskiej; święcenia prezbiteratu przyjął w 1983 r. z rąk Ojca Świętego Jana Pawła II w Rzymie. Odbył studia na Papieskim Uniwersytecie Laterańskim w Rzymie i Westfalische Wilhelms-Universitiit w Munster które uwieńczył doktoratem z teologii w 1988 r. oraz doktoratem z filozofii w 1991 r. W latach 1992-2001 prowadził wykłady z filozofii średniowiecznej i tomistycznej w Instytucie Filozofii Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. W 2001 r. uzyskał stopień doktora habilitowanego z zakresu teologii moralnej i został zatrudniony na Wydziale 'Teologicznym UMK. Od 2003 r. jest kierownikiem Zakładu Teologii Moralnej i Katolickiej Nauki Społecznej Wydziału Teologicznego UMK. Opublikował kilkadziesiąt artykułów i książek z zakresu filozofii scholastycznej teologii moralnej etyki św. Tomasza z Akwinu, zwłaszcza aretologii i chrystianologii moralnej.

Dodano do koszyka:

Lorem ipsum