Autor: Czesław Kustra

studia filozoficzno-teologiczne odbył w Papieskiej Akademii Teologicznej w Krakowie, studia doktoranckie zaś kontynuował w Akademii Teologii Katolickiej w Warszawie, kończąc je w 1995 roku obroną pracy doktorskiej „Duchowość zakonna na podstawie pism ks. Bronisława Markiewicza (1842-1912)”. Od tego roku jest pracownikiem naukowym w Instytucie Pedagogiki UMK. W roku 2003 przeszedł pomyślnie proces habilitacyjny. Nominację na stanowisko profesora UMK otrzymał w 2005 roku. Obecnie jest kierownikiem Katedry Teorii Opieki i Wychowania na Wydziale Nauk Pedagogicznych Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu oraz kierownikiem Podyplomowych Studiów w zakresie Resocjalizacji i Profilaktyki Społecznej. Obszary badań naukowych: pedagogika opiekuńcza, metodyka pracy opiekuńczo-wychowawczej, resocjalizacja z profilaktyką społeczną, sekty i subkultury, pedagogika religii. Ważniejsze publikacje: „Znaczenie pokory w wychowaniu chrześcijańskim w ujęciu ks. Bronisława Markiewicza (1842-1912)” (1998); „Oratoria jako forma opieki wychowawczej we współczesnej parafii” (1998); „Pedagogia życia zakonnego w świetle pism ks. Bronisława Markiewicza (1842-1912)” 1999; „Powściągliwość i praca w wychowaniu człowieka. Współczesne odczytanie koncepcji opiekuńczo-wychowawczej ks. Bronisława Markiewicza (1842-1912) (2002); Działalność edukacyjna Towarzystwa „Powściągliwość i Praca” w latach 1898-1949, (2005); „Wdzięczność i zobowiązanie. Myśl Jana Pawła II źródłem inspiracji współczesnego środowiska akademickiego” (2009); „Podstawy michalickiego systemu wychowania (2009).

Dodano do koszyka:

Lorem ipsum