Autor: Andrzej Szahaj

 profesor zwyczajny w Instytucie Filozofii Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, członek Komitetu Nauk Filozoficznych PAN oraz Komitetu Nauk o Kulturze PAN. Autor książek: „Krytyka, emancypacja, dialog. Jürgen Habermas w poszukiwaniu nowego paradygmatu teorii krytycznej" (Warszawa 1990), „Jednostka czy wspólnota? Spór liberałów z komunitarystami a „sprawa polska" (Warszawa 2000), „Zniewalająca moc kultury. Artykuły i szkice z filozofii kultury, poznania i polityki" (Toruń 2004), „E pluribus unum? Dylematy wielokulturowości i politycznej poprawności" (Kraków 2004), „Filozofia polityki" (razem z Markiem N. Jakubowskim, Warszawa 2005), „Teoria krytyczna szkoły frankfurckiej" (Warszawa 2008), „Relatywizm i fundamentalizm (oraz inne szkice z filozofii kultury i polityki"), (Toruń 2008).

Dodano do koszyka:

Lorem ipsum