Autor: Piotr Grochowski

Folklorysta i kulturoznawca, profesor w Katedrze Kulturoznawstwa UMK w Toruniu. Zajmuje się badaniem różnych form tradycyjnego folkloru słownego i XIX-wiecznej literatury popularnej oraz studiami nad funkcjonowaniem i przetwarzaniem tradycji w kulturze współczesnej i świecie technologii cyfrowych. Autor książek Dziady. Rzecz o wędrownych żebrakach i ich pieśniach, Straszna zbrodnia rodzonej matki. Polskie pieśni nowiniarskie na przełomie XIX i XX w. oraz Jarmark tradycji. Studia i szkice folklorystyczne. Redaktor i współredaktor tomów Netlor. Wiedza cyfrowych tubylców oraz Folklor w dobie Internetu; redaktor czasopisma „Lud”. 

Dodano do koszyka:

Lorem ipsum