Autor: Wojciech Polak

Historyk, kierownik Katedry Konfliktów Politycznych Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, pracownik Działu Badań Historycznych Europejskiego Centrum Solidarności, wykładowca Wyższej Szkoły Kultury Społecznej i Medialnej w Toruniu. Autor wielu książek poświęconych historii Polski XVI i  XVII w., dziejom opozycji demokratycznej, „Solidarności” i stanu wojennego w Polsce.Redaktor licznych prac zbiorowych i wydawnictw źródłowych. Konsultant wystawy stałej Europejskiego Centrum Solidarności w Gdańsku. Redaktor naczelny pisma naukowego „Fides, Ratio et Patria. Studia Toruńskie”. Publicysta i konsultant naukowy filmów historycznych. W latach osiemdziesiątych minionego wieku działacz Niezależnego Zrzeszenia Studentów (również w podziemiu), a także „Solidarności” podziemnej regionów toruńskiego i olsztyńskiego.Od roku 1987 współwydawca podziemnego pisma publicystycznego „Chrześcijański Ruch Społeczny”. Po 1989 r. współorganizator toruńskich obchodów rocznic związanych z „Solidarnością”, zwłaszcza Święta Solidarności w dniu 31 sierpnia i rocznicy wprowadzenia stanu wojennego – 13 grudnia. Jeden z organizatorów Marszu Rotmistrza Pileckiego w Toruniu i gry terenowej „O szablę Rotmistrza Pileckiego” dla młodzieży szkolnej. Przewodniczący Kapituły Wojewódzkiego Konkursu im. gen. bryg. prof. Elżbiety Zawackiej „Oni Tworzyli naszą Historię” dla młodzieży gimnazjów i szkół średnich. Przewodniczący Klubu „Nowa Szewska Pasja”. Członek Kolegium Instytutu Pamięci Narodowej i Narodowej Rady Rozwoju przy Prezydencie RP Andrzeju Dudzie.

Dodano do koszyka:

Lorem ipsum