Autor: Marek Jeziński

Kierownik Katedry Komunikacji, Mediów i Dziennikarstwa (która od 1 października 2008 r. do 30 września 2019 r. funkcjonowała pod nazwą Katedra Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej) UMK. Bada zjawiska współczesnej kultury masowej i kultury popularnej, antropologii kultury współczesnej oraz komunikacji społecznej. Jest autorem 150 publikacji naukowych z dziedziny politologii, socjologii, medioznawstwa, kulturoznawstwa, współczesnego teatru i muzyki popularnej.

Dodano do koszyka:

Lorem ipsum