Autor: Wanda Ciszewska

Adiunkt w Zakładzie Książki Dawnej i Współczesnej Instytutu Informacji Naukowej i Bibliologii UMK w Toruniu. Prowadzi badania z zakresu funkcjonowania ruchu wydawniczo-księgarskiego, zarówno w kontekście historycznym, jak i współczesnym. Jej zainteresowania naukowe obejmują również zagadnienie związane z edytorstwem i estetyką publikacji. Jest autorką pracy Książka w Toruniu w latach 1945–1950. Ruch wydawniczo-księgarski (Toruń 2005), a także redaktorem naukowym „Toruńskich Studiów Bibliologicznych”.

Dodano do koszyka:

Lorem ipsum