Autor: Wanda Ciszewska-Pawłowska

Profesor uczelni w Katedrze Mediów Drukowanych i Cyfrowych Instytutu Badań Informacji i Komunikacji UMK w Toruniu. Prowadzi badania z zakresu funkcjonowania ruchu wydawniczo-księgarskiego, zarówno w kontekście historycznym, jak i współczesnym. Jej zainteresowania naukowe obejmują również zagadnienie związane z edytorstwem i estetyką publikacji. Redaktor naukowy „Toruńskich Studiów Bibliologicznych” w latach 2008–2017, autorka pracy Książka w Toruniu w latach 1945–1950. Ruch wydawniczo-księgarski (Toruń 2005), a także Skażone władzą. Ruch wydawniczo-księgarski na Kujawach i Pomorzu w latach 1945–1956 (Toruń 2015).

Dodano do koszyka:

Lorem ipsum