Autor: Jacek Gackowski

jest pracownikiem Zakładu Epok Brązu i Żelaza Instytutu Archeologii UMK w Toruniu. Od wielu lat zajmuje się poznawaniem społeczności pradziejowych łączonych z kulturami łużycką, pomorską i kulturą kurhanów zachodniobałtyjskich.  Jego zainteresowania ukierunkowane są na obszar Polskiego Niżu. W ramach własnych tematów badawczych prowadził prace terenowe w obrębie pozostałości osiedli obronnych (Mirakowo-Grodno, Kamieniec, Boguszewo)  i nawodnych (Mołtajny, Pieczarki) oraz cmentarzysk ciałopalnych (Dębowa Łąka, Żygląd). Współkierował projektem dotyczącym badań i opracowań  materiałów źródłowych odkrytych - w ramach wyprzedzających prac ratowniczych - na „grudziądzko-toruńskim” odcinku autostrady A-1. Jest autorem kilkudziesięciu artykułów i części monografii (m. in. publikowanych w wydawnictwach niemieckich i litewskich). Od 2009 roku redaguje serię pt. „Archeologia epok brązu i żelaza. Studia i materiały”.

Dodano do koszyka:

Lorem ipsum