Autor: Stanisław Alexandrowicz
(ur. 5 kwietnia 1931 roku w Wilnie) – emerytowany pracownik Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, wcześniej wykładający na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu (gdzie też w 1955 roku ukończył studia historyczne II stopnia), a także w filii Uniwersytetu Warszawskiego w Białymstoku (a potem na Uniwersytecie w tym mieście). W czasie II wojny światowej zesłaniec do Kazachstanu. Jeden z najwybitniejszych znawców kartografii dawnej Rzeczypospolitej (w XV–XVIII wieku). Ceniony badacz dziejów Wielkiego Księstwa Litewskiego, szczególnie historii miast i miasteczek litewskich, a także ziem Rusi w okresie średniowiecza. Zajmuje się również historią XX wieku, dokumentując losy Polaków w Rosji (polskich pionierów lotnictwa rosyjskiego) i w ZSRR (głównie zesłańców do Kazachstanu). Jako dydaktyk wypromował 10 doktorów oraz ponad stu magistrów.


 


Dodano do koszyka:

Lorem ipsum