Autor: Piotr Oliński

Historyk zatrudniony w Instytucie Historii i Archiwistyki UMK w Toruniu. Jest członkiem Centrum Badań Zmian Klimatu UMK. Zajmuje się historią średniowiecza, edycją źródeł historycznych oraz klimatologią historyczną. Jest autorem takich książek, jak: Cysterskie nekrologi na Pomorzu Gdańskim od XIII do XVII wieku (Toruń 1997), Fundacje mieszczańskie w miastach pruskich w okresie średniowiecza i na progu czasów nowożytnych (Toruń 2008), Księga klasztorów ziemi chełmińskiej w średniowieczu (wspólnie z M. i J. Raczkowskimi, Toruń 2019). Współuczestniczył również w pracach nad licznymi artykułami poświęconymi zmianom klimatycznym, np. Droughts in the area of Poland in recent centuries in the light of multi-proxy data („Climate of the Past” 2020) czy Temperature changes in Poland from the 16th to the 20th centuries („International Journal of Climatology” 2005).

Dodano do koszyka:

Lorem ipsum