Autor: Piotr Siemiątkowski

Absolwent Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, obecnie zatrudniony na stanowisku adiunkta w Katedrze Bezpieczeństwa Wewnętrznego i Międzynarodowego na Wydziale Politologii i Studiów Międzynarodowych UMK. Autor i współautor kilkudziesięciu publikacji naukowych, w tym monografii, podręczników akademickich i artykułów w polskich i zagranicznych periodykach naukowych. Jego badania naukowe koncentrują się wokół międzynarodowych stosunków gospodarczych oraz bezpieczeństwa państwa.

Dodano do koszyka:

Lorem ipsum