Autor: Katarzyna Żaneta Sztylcs. dr; urodziła się 29 kwietnia 1977 roku w Chełmnie. W latach 1984-1992 uczęszczała do Szkoły Podstawowej nr 1 im.Filomatów Pomorskich w Chełmnie, a w latach 1992-1996 do Liceum Ogólnokształcącego im. Mikołaja Kopernika w Chełmnie, zakończonego egzaminem maturalnym. W latach 1996-2000 s. Żaneta Sztylc odbyła studia na Wydziale Nauk Historycznych Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, obierając jako kierunek swego kształcenia Bibliotekoznawstwo i Informację Naukową i Techniczną. Ten etap edukacji został uwieńczony magisterium. W latach 1999-2002 podjęła studia teologiczne, kontynuowane od 2003-2005 na Wydziale Teologicznym Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu i zakończone magisterium nt.: Teologiczno-moralne implikacje problemu cierpienia w myśli psychologicznej C.G. Junga, V.E. Frankla i A. Kępińskiego. Poszerzenie, uzupełnienie i ugruntowanie wiedzy zdobytej w czasie studiów teologicznych miało miejsce w czasie studiów na Podyplomowym Studium Teologii w latach 2007-2010. W roku 2010miała miejsce publiczna obrona dysertacji doktorskiej pt. Prowincja Toruńska Zgromadzenia Sióstr św. Elżbiety w latach 1946-2006.Zainteresowania naukowe s. Żanety Sztylc koncentrowały się dotychczas wokół historii Kościoła w Polsce powojennej ze szczególnym uwzględnieniem dziejów zgromadzeń zakonnych, dotkniętych licznymi represjami. Jest to obszar historii jak dotąd w bardzo niewielkim stopniu opracowany, a wydaje mi się, że ze względu na duży udział zgromadzeń w życiu społecznym, ciekawy i zasługujący na zbadanie. Aktualnie s. Żaneta Sztylc podejmuje badania nad historią Wydziału Teologicznego Uniwersytetu Stefana Batorego. Od 01.10.2003 s. Żaneta Sztylc jest kierownikiem Biblioteki Wydziału Teologicznego UMK. W bieżącym roku akademickim prowadzi wykład monograficzny z historii Kościoła nowożytnego.


Dodano do koszyka:

Lorem ipsum