Autor: Krzysztof Konecki

ur. 1 lipca 1950 w Goliszewie k. Kalisza. Studia w Wyższym Seminarium Duchownym we Włocławku (1968-1974), święcenia prezbiteratu Włocławek 1974, wikariusz par. Najśw. Serca Pana Jezusa w Lubieniu Kuj. (1974-1977). Studia specjalistyczne w Akademii Teologii Katolickiej w Warszawie (1975-1978), w Papieskim Instytucie Liturgicznym „Anselmianum" i na Uniwersytecie „Urbanianum" w Rzymie (1978-1983), wykładowca teologii liturgii w Wyższym Seminarium Duchownym (od 1983), prefekt studiów(1983-1992), wicerektor (1992-1995). Członek Komisji Episkopatu ds. Liturgii i Duszpasterstwa Liturgicznego (1989-1994), Konsultor Komisji Episkopatu Polski ds. Kultu Bożego i Dyscypliny Sakramentów (od 2006). Habilitacja w Akademii Teologii Katolickiej w Warszawie na podstawie rozprawy Konsekracja dziewic w odnowie liturgicznej soboru Watykańskiego II (1997), adiunkt w Instytucie Studiów nad Rodziną UKSW (1999-2001). Od roku 2001 profesor UMK w Toruniu i kierownik Zakładu Teologii Liturgii w Wydziale Teologicznym, redaktor naukowy czasopisma wydziałowego „Teologia i Człowiek". W lutym 2011 roku ks. K. Konecki otrzymał z rąk Prezydenta Bronisława Komorowskiego akt nominacyjny na profesora. Autor kilku książek i kilkudziesięciu artykułów naukowych, popularno-naukowych i popularyzatorskich w polskich i zagranicznych czasopismach zagranicznych.

Dodano do koszyka:

Lorem ipsum