Autor: Jerzy Bagrowicz

Studiował w Wyższym Seminarium Duchownym we Włocławku (1956-1962), na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim (1965-1970) oraz w Instytucie Katolickim w Paryżu (1972-1973). Doktorat nauk teologicznych uzyskał w roku 1970 na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim. Habilitował się w zakresie pedagogiki religii w roku 1993 na Akademii Teologii Katolickiej w Warszawie. Tytuł naukowy profesora nauk humanistycznych otrzymał w 2001 roku. W 1969 został zatrudniony jako wykładowca pedagogiki religii i katechetyki w Wyższym Seminarium Duchownym we Włocławku. W latach 1978-1997 był redaktorem naczelnym dwumiesięcznika naukowego „Ateneum Kapłańskie". W 1994 roku zatrudniony jako profesor nadzwyczajny na Wydziale Teologii Akademii Teologii Katolickiej w Warszawie. Od 1996 roku na Wydziale Humanistycznym Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. W latach 1996-2003 kierownik Zakładu Edukacji Chrześcijańskiej w Instytucie Pedagogiki UMK. Po powstaniu Wydziału Teologicznego UMK w latach 2001-2005 był pierwszym jego dziekanem. Od 2003 roku zatrudniony na stanowisku profesora zwyczajnego w UMK. Od 1997 roku założyciel i redaktor naukowy czasopisma „Paedagogia Christiana". Publikacje z zakresu antropologicznych i teologicznych podstaw edukacji religijnej młodzieży, pedagogii biblijnej oraz podstaw wychowania personalistycznego w chrześcijaństwie. 

Dodano do koszyka:

Lorem ipsum