Autor: Zdzisław Pawłowski

dr hab. prof. UMK, absolwent Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego oraz Papieskiego Instytutu Biblijnego w Rzymie. Studia w Jerozolimie i na Uniwersytecie w Sheffield, w Anglii. Wykładowca egzegezy Nowego Testamentu i teologii biblijnej na Wydziale Teologicznym Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. Publikacje: Opowiadanie, Bóg i początek. Teologia narracyjna Rdz 1–3, Warszawa 2003; [red.] Genesis 1–3. Tekst, interpretacje, przemyślenia, Toruń 2009; liczne artykuły z zakresu hermeneutyki biblijnej i teologii narratywnej

Dodano do koszyka:

Lorem ipsum