Autor: Jacek J. Błeszyński

jest doktorem habilitowanym pracującym w Katedrze Psychopedagogiki Specjalnej na Wydziale Nauk Pedagogicznych Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. Czynnie zaangażował się w organizowanie działalności oddziałów Krajowego Towarzystwa Autyzmu w Słupsku i Toruniu. Do 2004 roku był dyrektorem Niepublicznej Specjalistycznej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej dla Osób Autystycznych i o Cechach Autyzmu w Toruniu. 

Dodano do koszyka:

Lorem ipsum