Autor: Ditta Baczała

Do roku 2006 była czynnie pracującym nauczycielem mianowanym w Zespole Szkół nr 26 w Toruniu – placówce dla dzieci i młodzieży z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu głębszym. Obecnie jest doktorem habilitowanym, kierownikiem Katedry Psychopedagogiki Specjalnej na Wydziale Nauk Pedagogicznych Uniwersytetu Mikołaja Kopernika. 

Dodano do koszyka:

Lorem ipsum