Autor: Jolanta Żelazna


kieruje Zakładem Historii Filozofii w Instytucie Filozofii Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. Zajmuje się filozofią XVII w., historią filozofii nowożytnej, filozofią Nietzschego i Heideggera. Ważniejsze publikacje: "Egzystencjalia i struktury Heideggerowskiego Dasein" (1993), "Skończone poznanie ludzkie w filozofii Spinozy" (1995), "Substancja jak światło wybrane pojęcia i problemy filozofii Spinozy" (2010).

Dodano do koszyka:

Lorem ipsum