Autor: Lucyna Stetkiewicz

Autorka jest adiunktem w Instytucie Socjologii UMK. Jej poszukiwania badawcze obejmują przede wszystkim socjologię literatury, a w dydaktyce poszerza swoje zainteresowania o socjologię kina, kulturę krajów anglojęzycznych oraz lingwistykę stosowaną w zakresie słownictwa socjologicznego.

Dodano do koszyka:

Lorem ipsum