Autor: Rafał Moczkodan


Pracownik Instytutu Literatury Polskiej Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. Prowadzi badania m.in. nad życiem literackim, czasopiśmiennictwem i krytyką literacką ze szczególnym uwzględnieniem dorobku drugiej emigracji niepodległościowej (1939-1989). Od dwudziestu lat uprawia także czynnie krytykę, ogłaszając recenzje i noty m.in. w „Kwartalniku Artystycznym”, „Nowych Książkach”, „Frazie”.

Dodano do koszyka:

Lorem ipsum