Autor: Joanna Bielska-Krawczyk

adiunkt w Katedrze Kulturoznawstwa Uniwersytetu Mikołaja Kopernika; współtwórczyni programu studiów toruńskiego kulturoznawstwa oraz autorskiego projektu zajęć z Wprowadzenia do wiedzy o kulturze, dotyczących obrazowania kultur świata. Inicjatorka i współorganizatorka ogólnopolskiej konferencji naukowej  „Obrazy kultur świata” (2011). Prowadzi badania z zakresu kulturoznawstwa (np. Kolor w kulturze, Toruń 2010) oraz korespondencji sztuk (np. Między widzialnym a niewidzialnym. Widzenie, kolor, światłocień i dzieła sztuki w twórczości Gustawa Herlinga-Grudzińskiego, Kraków 2004; Lebenstein – ilustrator. Malarz jako czytelnik – obraz jako lektura, Kraków 2011). Koncentruje uwagę na zagadnieniach związanych z wizualnością oraz kategorią obrazu (np. Między sztukami. Obraz w przestrzeni dialogu interartystycznego, [w:] Scena i ekran. Przestrzeń dialogu interartystycznego, pod red. J. Skuczyńskiego i P. Skrzypczaka, Toruń 2007). Prowadziła badania m.in. we Włoszech i w Hiszpanii.   

Dodano do koszyka:

Lorem ipsum