Autor: Adam F. Kola

Adiunkt w Pracowni Badań nad Pamięcią Zbiorową w Postkomunistycznej Europie Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu; visiting scholar w Stevanovich Institute on the Formation of Knowledge w University of Chicago (2016–2018); przewodniczący Polskiego Stowarzyszenia Komparatystyki Literackiej (od 2013 roku). Stypendysta kilku programów Fundacji na rzecz Nauki Polskiej, stypendium Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego dla wybitnych młodych naukowców (2012–2015), finalista Nagrody Naukowej „Polityki” w kategorii nauki humanistyczne (2014). Autor m.in. książki Europa w dyskursie polskim, czeskim i chorwackim. Rekonfiguracje krytyczne (2011).

Dodano do koszyka:

Lorem ipsum