Autor: Monika Krajewska

Profesor w Katedrze Języków Słowiańskich UMK w Toruniu. Studia magisterskie ukończyła na Uniwersytecie Gdańskim (1998). Stopień doktora nauk humanistycznych uzyskała na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu na podstawie rozprawy „Neologizmy w wybranych utworach Stanisława Lema i ich translacja na język rosyjski” (2003). Podstawą nadania stopnia doktora habilitowanego była monografia „Oswoić słowo. Komentarze w północnych książkach Mariusza Wilka i ich rosyjskich przekładach” (2017). Tłumaczka, autorka prac z zakresu przekładoznawstwa, współredaktorka czasopisma „Rocznik Przekładoznawczy. Studia nad teorią, praktyką i dydaktyką przekładu”.

Dodano do koszyka:

Lorem ipsum