Tymczasowe wyłączenie sklepu

Szanowni Państwo,

z przyczyn technicznych dokonywanie zakupów w naszym sklepie będzie wstrzymane do poniedziałku do godziny 12.00. Przepraszamy za utrudnienia!

Autor: Bożena Żejmo

Doktor nauk humanistycznych, starszy wykładowca w katedrze filologii słowiańskiej UMK. Literaturoznawca, rusycystka i bułgarystka. Zainteresowania naukowe: etyka i literatura, transgresje w literaturze i kulturze, mentalność rosyjska, literatura rosyjska XX-XXI w., rosyjsko-bułgarskie związki historyczno-literackie. Autorka książek: Problemy etyczne we współczesnej prozie i publicystyce rosyjskiej (lata 60.-90.) (Łódź 2000); „Ponad stan”. Motywy transgresyjne w pisarstwie Jordana Jowkowa (Toruń 2010).

Dodano do koszyka:

Lorem ipsum