Autor: Bogdan Burdziej

historyk literatury polskiej, profesor Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu.  Najważniejsze książki autorskie: Super flumina Babylonis. Psalm 136 (137) w literaturze polskiej XIX–XX wieku (1999), Inny świat ludzkiej nadziei. Szkice Adama Szymańskiego na tle literatury zsyłkowej (1991); zredagowane prace zbiorowe: Wiktor Gomulicki znany i nieznany (z A. Stoffem, 2012), Inspiracje włoskie w literaturach słowiańskich (z A. Kościołek, „Litteraria Copernicana” 2011, nr 7), Sienkiewicz dzisiaj. Formy (nie)obecności (z E. Owczarz, 2010), Poezja i astronomia (z G. Halkiewicz-Sojak, 2006), Zygmunt Krasiński – nowe spojrzenia (z G. Halkiewicz-Sojak, 2001); edycje dzieł: Adam Szymański, Szkice (1998), Franciszek Łasiewicki, Pamiętniki Woźnego Cenzury (1995) oraz przekłady: W. Iwanow, M. Gerszenzon, Korespondencja z dwóch kątów („Znak” 1990, nr 2–3),  L. Szestow, Zuchwałość i pokora („Więź” 1981, nr 7–8). 

Dodano do koszyka:

Lorem ipsum