Autor: Maria Kalinowska


prof. dr hab., pracuje w Instytucie Literatury Polskiej Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu oraz w Instytucie Badań Interdyscyplinarnych „Artes Liberales” Uniwersytetu Warszawskiego. Autorka książek o literaturze romantycznej: „Mowa i milczenie: romantyczne antynomie samotności” (1989), „Grecja romantyków. Studia nad obrazem Grecji w literaturze romantycznej” (1994), „Los. Miłość. Sacrum. Studia o dramacie romantycznym i jego dwudziestowiecznej recepcji” (2003). Redaktor i współredaktor kilku prac zbiorowych, m.in. poświęconych antykowi romantyków oraz Mieczysławowi Limanowskiemu.

Dodano do koszyka:

Lorem ipsum